Samen werken aan
duurzame participatie

Nieuws

Op deze pagina vindt u de meest relevante en recente nieuwsberichten over en vanuit Blik op Werk. Daarnaast vindt u hier overige content voor, door en over onze relaties zoals tips voor en interviews met keurmerkhouders. Door te klikken op de titel van het nieuwsbericht, kunt u het volledige nieuwsbericht raadplegen. 

U kunt ook maandelijks op de hoogte worden van al het nieuws en actualiteiten door u te abonneren op de Nieuwsbrief van Blik op Werk. U kunt zich hier aanmelden: Ik meld mij aan voor de nieuwsbrief.

Afstandsonderwijs binnen inburgering : advies

22-02-2024

In de regelgeving wordt onderscheid gemaakt tussen schakelen tussen leerroutes en het afschalen binnen de B1-route naar de examens op A2-niveau. 

Vacature: Adviseur Inburgeren (32-40 uur per week)

16-01-2024

Blik op Werk is op zoek naar een Adviseur Inburgeren.

Vacature: Jurist bij Blik op Werk (32 - 40 uur per week)

09-01-2024

Blik op Werk is op zoek naar een jurist privaatrecht en contractenrecht die ervaring heeft met complexe juridische vraagstukken en affiniteit heeft met het sociaal domein. Wil je onderdeel zijn van en een bijdrage leveren aan een deels privaatrechtelijke en deels bestuursrechtelijke organisatie? En ben je communicatief sterk en resultaatgericht? Dan zoeken wij jou!

Subsidieregelingen 2024: wat is er mogelijk en waar moet u zijn?

04-01-2024

Op een krappe en voortdurend bewegende arbeidsmarkt, is blijven ontwikkelen belangrijk. Dit wordt onder andere gefaciliteerd door diverse landelijke subsidies.Voor u als werknemer, werkgever, licentienemer van de Work Ability Index of Keurmerkhouder Arbeid zijn er verschillende subdidies beschikbaar om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven.

Interview: Ithaka Your Way Home

21-12-2023

“Iedereen is goed in iets, samen zijn we goed in alles”

Rapportage: Enquête docententekort en evaluatie uitzonderingsmaatregelen

12-12-2023

Ruim een jaar geleden heeft Blik op Werk een eerste enquête uitgezet onder haar Keurmerkhouders Inburgeren om het tekort aan gecertificeerde NT2-docenten in beeld te brengen. De resultaten van deze enquête hebben mede bijdragen aan vier tijdelijke uitzonderingsmaatregelen voor taalscholen voor wie het behalen van de 80% norm van gecertificeerde NT2-docenten niet mogelijk blijkt. Deze uitzonderingsmaatregelen zijn ingegaan op 1 januari 2023 en zijn gedurende een periode van maximaal twee jaar van toepassing, dus uiterlijk tot 1 januari 2025.

Kleine versus grote taalscholen : een prestatievergelijking

28-09-2023

Er wordt wel eens beweerd dat grote organisaties beter zouden presteren dan kleine organisaties, o.a. omdat ze hun kwaliteitssystemen beter op orde zouden hebben. Blik op Werk heeft deze stelling eens getoetst op basis van recente gegevens van haar Keurmerkhouders Inburgeren. Benieuwd naar de resultaten? Klik hier voor het rapport.

Duurzame inzetbaarheid werkend Nederland: ''zorgelijke cijfers'''

06-09-2023

Eén op de vijf werknemers in Nederland heeft een slecht tot matig werkvermogen, zo blijkt uit de jaarlijkse analyse van de Work Ability Index (WAI) door Blik op Werk.

Loonwaardebepaling

04-07-2023

Blik op Werk was te gast bij MidZuid in Oosterhout. Een organisatie, die -terecht- over zichzelf zegt: ‘MidZuid werkt voor iedereen.’ Deze organisatie biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een steuntje in de rug. Tessa (27) werkt als productiemedewerker, haar werkgever ontvangt voor haar loonkostensubsidie.

Rapport: Ontwikkelingen in werkvermogen 2022, werk aan de winkel!

23-05-2023

Interview Marike van Kalken: “Omdat we uitgaan van eigen regie bereiken we mensen echt”

11-04-2023

Bewegen Werkt draagt sinds 1991 bij aan de vitaliteit en gezondheid van mensen en organisaties in Nederland. Marike van Kalken, gedragsveranderaar, trainer en coach, vertelt over de Monitor Duurzame Inzetbaarheid en de inzet van de Work Ability Index (WAI). “Omdat we uitgaan van eigen regie en positieve energie bereiken we mensen echt. We helpen hen te werken aan hun doelen.”

Nieuwe huisstijl Blik op Werk

20-02-2023

Blik op Werk heeft een nieuwe huisstijl. Deze nieuwe huisstijl wordt in fases doorgevoerd en ziet u steeds vaker in onze communicatie-uitingen. Omdat wij dit jaar een nieuwe website gaan bouwen, vindt u de nieuwe huisstijl niet terug op deze site.

''Van faciliteren naar activeren'': Interview met Keurmerk- en licentiehouder MEPD

20-12-2022

‘‘''Onze ervaring is dat medewerkers goede voornemens hebben als het om duurzame inzetbaarheid gaat. De uitdaging is om ze zover te krijgen dat ze daadwerkelijk in beweging komen.'' Jan Rozema, senior loopbaanadviseur bij MEPD, vertelt over de organisatie, haar uitdagingen en successen. 

''U kunt van toegevoegde waarde zijn als u dat zelf wil'': Interview met Aspirant-Keurmerkhouder Mondio Taaltraining

28-09-2022

‘‘‘’Verlies de visie niet, ook niet wanneer u te maken krijgt uitdagingen. Ga terug naar de basis en bouw vanuit daar verder. En maak als het kan die extra meters voor een cursist. Een uitleg over kinderopvang of de energietoeslag is voor u misschien iets kleins, maar dit kan zo veel betekenen voor een cursist. Lesgeven is meer dan alleen de Nederlandse taal aan een ander leren. U kunt van toegevoegde waarde zijn als u dat zelf wilt.’’ Hesam Kamkar, directeur bij Mondio Taaltraining, vertelt over de organisatie, haar uitdagingen en successen. 

''Focus op impact maken'': Interview met licentiehouder Werk 3.0

30-07-2022

‘‘Door mensen met elkaar te verbinden en te laten bloeien, zijn wij ervan overtuigd dat mensen duurzaam inzetbaar blijven en kan verzuim worden gereduceerd als bijkomend effect.'' Linata Rutgers, directeur bij Werk 3.0, vertelt over de organisatie, haar uitdagingen en successen. 

*''Investeer vooral in de mensen'': Interview met aspirant- keurmerkhouder Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA)*

01-04-2022

‘‘Het is heel makkelijk om iemand op basis diens verleden te beoordelen en te zeggen: ‘‘dit wordt nooit meer wat’’. Maar, ik geloof erin dat als je iemand in een andere omgeving brengt, verantwoordelijkheid geeft, en het maken van fouten toestaat, je kan worden verrast.’’ Johan Slaakweg, operationeel manager bij MOA, vertelt over de organisatie, haar uitdagingen en successen.

10 tips voor afstandsleren in de inburgering

23-12-2021

Hier kunt u tien tips downloaden voor de vormgeving van lessen waarbij cursisten de les online volgen. Deze tien tips zijn opgesteld door onderzoeksinstituut ITTA.

Keurmerk taalschool : ‘De Taalacademie BV’ al in 2019 ingetrokken

28-04-2021

Blik op Werk heeft het keurmerk van de Amsterdamse taalschool Taalacademie B.V. al in juli 2018 geschorst vanwege het destijds gestarte strafrechtelijke onderzoek. In 2019 heeft Blik op Werk het keurmerk van Taalacademie B.V. ingetrokken. De taalschool is deze week in het nieuws door cursisten die onlangs voor de rechter zijn gebracht. Oplichting door gebruik te maken van technische hulpmiddelen tijdens de examens en inbreuk op de auteursrechten van DUO is de cursisten ten laste gelegd.

Robertjan Uijl is per 1 april 2021 directeur bestuurder van Blik op Werk

01-04-2021

Per 1 april 2021 is Robertjan Uijl directeur- bestuurder bij Blik op Werk. Robertjan Uijl volgt Lidy Schilder- Visser op die zich twaalf en een half jaar met passie heeft ingezet voor het versterken van de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als organisatie zijn wij erg blij dat wij in Robertjan Uijl een goede opvolger hebben gevonden. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie.

Erasmus + project: international exchange knowledge work ability

01-04-2021

AgeingThe ageing of the working population will increase in the coming years. The impact of this ageing process forms a major challenge for employers and employees. It concerns a focus on sustainable employability, a personnel policy that focuses on life-phase-awareness and a good overview of (the development of) work capacity. After all, the increase or decrease in work capacity is an important indicator of possible dropout and for Blik op Werk, as manager of the Dutch version of the Work Ability Index (WAI), a focus point. The WAI is a validated diagnostic tool on the development of work ability.

Keurmerk taalschool 'Taal Talent': al in 2019 ingetrokken

27-02-2021

Blik op Werk heeft het aspirant keurmerk van de Rotterdamse taalschool Taal Talent al in het najaar van 2019 ingetrokken naar aanleiding van financieel toezicht. De school is deze week in het nieuws door de aanhoudingen van de eigenaren van Taal Talent door de Inspectie van Sociale zaken. De eigenaren worden verdacht van fraude en valsheid in geschrifte.

Reactie Blik op Werk op vonnis kort geding Rechtbank Rotterdam: inzake Da Vinci College en gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden

26-02-2021

In een kort geding op 18 februari j.l. heeft de rechtbank van Rotterdam geoordeeld dat een Aspirant Keurmerk inburgering van Blik op Werk uitgesloten moet worden van de aanbesteding voor de leerroutes B1 en zelfredzaamheid. De rechtbank komt tot dit oordeel omdat de gemeenten de vermelding van het Aspirant Keurmerk niet vermeld hadden in de eigen aanbesteding. De aanbestedende gemeenten eisen dat de inschrijvers in het bezit zijn van het Blik op Werk Keurmerk en dat zij dit Keurmerk de gehele contractperiode dienen te behouden. Het Aspirant Keurmerk biedt, zo stelt de rechter, geen garantie dat het definitieve Keurmerk daadwerkelijk toegekend gaat worden.

Lidy Schilder-Visser: neemt na 12,5 jaar afscheid van Blik op Werk

18-12-2020

Lidy Schilder-Visser heeft vandaag bekend gemaakt op 1 april 2021 te stoppen als directeur-bestuurder bij Blik op Werk. In die twaalf en half jaar heeft zij zich met vuur en passie ingezet voor het versterken van de positie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uniforme Loonwaardemethodiek per 1 juli 2021: Eerste editie van de Cursusgids Uniforme Loonwaardebepaling en veranderingen

04-12-2020

Om werkgevers te stimuleren om mensen met een verminderd arbeidsvermogen in dienst te nemen kunnen werkgevers aanspraak maken op loonkostensubsidie of loondispensatie. Werkgevers kunnen deze subsidie aanvragen als de werknemer minder kan verdienen dan het minimumloon. Het gaat dan om compensatie van het verschil tussen het wettelijk minimumloon en de loonwaarde van een werknemer, vermeerderd met een vergoeding voor de werkgeverslasten. De manier waarop de loonwaarde van een werknemer wordt vastgesteld, de loonwaardebepaling, kan momenteel per arbeidsmarktregio verschillen en dat is onwenselijk. Blik op Werk (BoW) en het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum (AKC) hebben met de zes gevalideerde loonwaardemethodieken, de afgelopen twee jaar gewerkt aan vereenvoudiging en uniformering van de manier waarop de loonwaarde wordt uitgerekend. Dit heeft geresulteerd in de Uniforme Loonwaarde Methodiek (ULM) die per 1 juli 2021 wettelijk wordt ingevoerd.

Blik op Werk en gemeenten: Samen grip op de kwaliteit van taalscholen

13-07-2020

De afgelopen weken organiseerde het Team gemeenten van Blik op Werk online bijeenkomsten voor 35 arbeidsmarktregio’s. Doel: inventariseren wat er nodig is om samen met gemeenten de kwaliteit van taalscholen voor inburgeraars te monitoren, organiseren en borgen. Welke vragen leven bij gemeenten? En hoe kunnen gemeenten en Blik op Werk hierbij effectief samenwerken? Tijdens de bijeenkomsten verzamelde Blik op Werk ruim 80 vragen bij gemeenten.

Wat doet Blik op Werk om fraude door taalscholen te voorkomen?

13-07-2020

Taalscholen voor inburgeraars zijn de laatste tijd regelmatig negatief in het nieuws door frauduleuze praktijken. Blik op Werk regelt onder meer het keurmerk voor taalscholen. De afgelopen anderhalf jaar verloren door strengere controle twintig taalscholen hun keurmerk. Wat doet Blik op Werk om fraude door taalscholen te voorkomen? En hoe gaat de nieuwe wet Inburgering daarbij helpen?

Hoe vaak controleert Blik op Werk met Toezicht in de Klas de kwaliteit van taalscholen?

13-07-2020

Hoe vaak controleert Blik op Werk met Toezicht in de Klas de kwaliteit van de scholen, en is dat wel genoeg?

Klanttevredenheidsonderzoek bij taalscholen voor inburgering: De kritiek onder de loep

13-07-2020

Onderzoeksinstituut Panteia voert in opdracht van Blik op Werk klanttevredenheidsonderzoeken bij taalscholen uit. Dit is onderdeel van de toetsing van taalscholen voor het Keurmerk Blik op Werk. Sommige gemeenten zijn kritisch over het klanttevredenheidsonderzoek onder taalscholen. Hoe zit dat precies?

Coronacrisis: hoe gaat het met mijn mensen?

01-07-2020

Hoe staat het met het werkvermogen en werkgeluk van werknemers tijdens de coronacrisis? Veel mensen hebben een belastende en gekke tijd achter de rug. Ook de komende tijd is nog anders en onzeker.

Berichtgeving SZW 10 april 2020: Nieuwe informatie met betrekking tot het coronavirus en afstandsonderwijs inburgering

10-04-2020

Doordat de periode waarin de coronamaatregelen van kracht zijn is verlengd, is er door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  na overleg met alle betrokken partijen, waaronder Blik op Werk en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een nieuw servicedocument opgesteld waarin is opgenomen hoe afstandsonderwijs in het inburgeringsonderwijs aan analfabeten kan worden vormgegeven en onder welke voorwaarden uren voor gevolgd afstandsonderwijs op urenverklaringen mogen worden opgenomen.

Berichtgeving 13 maart 2020: Informatie met betrekking tot het coronavirus

13-03-2020

Beste (aspirant) keurmerkhouders en licentienemers,

BLOG: Met een arbeidsbeperking zo optimaal mogelijk aan het werk

20-01-2020

Werken met een chronische ziekte is niet altijd gemakkelijk. Wat moet je doen om zo optimaal mogelijk aan het werk te blijven zonder daarbij op te branden? Hoe neem je je zelfregie en zorg je dat je zelf aan het roer blijft staan?  

Gastblog: waarom meten van werkvermogen werkt!

16-12-2019

Technische ontwikkelingen, robotisering, vergrijzing en het vooruitzicht van een krapper wordende arbeidsmarkt maken dat er uitdagingen binnen de sector Metalektro bestaan als het gaat om duurzame inzetbaarheid.

BLOG: een hypotheek op je gezondheid

30-10-2019

EEN HYPOTHEEK OP JE GEZONDHEID: inzetten op je werkvermogen om te voorkomen dat je een hypotheek op je gezondheid moet nemen.

GASTBLOG: Wat je niet weet kun je niet veranderen

14-05-2019

Vandaag hebben we een nieuwe blog gepubliceerd op onze Blik op Werk Blog. Barbara Enthoven van beschrijft in deze gastblog haar ervaringen als vitaliteitsadviseur bij Reaal Lijfwacht en het gebruik van de Werkscan.

OPROEP: Jobcoaches gezocht voor uniek onderzoek!

27-09-2018

Wat is belangrijk bij het behoud van een baan voor jongere mensen met psychische kwetsbaarheden? Om die vraag te beantwoorden volgt het Trimbos-instituut ruim 100 werknemers met psychische klachten, die jobcoaching ontvangen, een half jaar. Al 40 jobcoaches verspreid over Nederland doen mee. Toch kunnen we nog volop deelnemers gebruiken! 

KOM OOK: Dag van de Jobcoach door NVS

11-09-2018

De Nederlandse Vereniging van Support (NVS) organiseert op 21 september voor de tweede maal de Dag van de Jobcoach. Alle geïnteresseerden in de methodiek, benaderingswijze en training in Supported Employment zijn weer van harte welkom.

NAJAARSACTIE: Voordelige certificering voor de WorkAbility Index en Personal Radar

11-09-2018

Wilt u het meten van werkvermogen opnemen in uw dienstverleningsaanbod? Dan heeft u voor zowel de Work Ability Index (WAI) als voor de Personal Radar een certificering nodig van Blik op Werk. 

INBURGERING: Financieel toezicht op inburgeringsscholen van start

02-08-2018

Op basis van signalen van Blik op Werk heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan Blik op Werk de opdracht gegeven om per direct de kwaliteitstoetsing van inburgeringsscholen uit te breiden met financieel toezicht. 

WHITE PAPER: De uitdaging van langer doorwerken

09-01-2018

Oudere medewerkers die zich ondersteund voelen door leidinggevenden, zijn minder vaak geneigd om voor de pensioenleeftijd de arbeidsmarkt te verlaten. Toch voert minder dan 40 procent van de werkgevers in Europa actief beleid om werkenden te motiveren om door te werken.