Samen werken aan
duurzame participatie

Werkgever | 7 Tips duurzame inzetbaarheid

7 TIPS voor een succesvolle aanpak van duurzame inzetbaarheid.

  1. Zorg voor een duidelijk kader, geef aan wat u onder duurzame inzetbaarheid verstaat en maak hierbij gebruik van het Huis van Werkvermogen;
  2. Focus niet op de medewerkers die verzuimen, maar juist op de groep medewerkers die niet verzuimt (meestal 95% van uw medewerkers);
  3. Meten is weten. Meet regelmatig het werkvermogen van uw medewerkers voor goed inzicht in de risico's voor uw organisatie;
  4. Gebruik dit inzicht voor gerichte interventies;
  5. Duurzame inzetbaarheid is niet alleen bestemd voor de werkgever maar gaat uit van de dialoog ofwel het goede gesprek over duurzame inzetbaarheid tussen werknemer en werkgever;
  6. Betrek de medewerkers. Zorg voor goede communicatie. Accent op doen, regelmatig evalueren en bijstellen;
  7. Kies voor een professionele aanpak met support van een gecertificeerde werkvermogensspecialist.

Lees over Werkvermogen.
Lees over Meten van Werkvermogen.