Over Blik op Werk

Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut. Ons streven is dat alle inwoners van Nederland, die willen en kunnen werken, ook een eerlijke kans krijgen op gezond werk. Onze visie is dat duurzame arbeidsdeelname ertoe bijdraagt dat inwoners zo sociaal en gezond  mogelijk deel uit kunnen maken van een vitale en sociale samenleving.  Blik op Werk is een stichting zonder winstoogmerk.

Positionering

Op de arbeidsmarkt zijn diverse inspanningen voor het creëren, vinden en behouden van werk. Blik op Werk heeft in dat veld een onafhankelijke positie en mede daardoor een hoge mate van betrouwbaarheid. Werkgevers, instanties, dienstverleners, als ook werkenden en werkzoekenden zijn gebaat bij onze onafhankelijke positie. Blik op Werk hanteert regels voor het Keurmerk en in licentieovereenkomsten voor instrumentgebruik die persoonlijke gegevens van mensen veilig stelt. De geboden instrumenten zijn wetenschappelijk en betrouwbaar. Samenwerkingspartners zijn betrouwbare organisaties waarmee u zaken kunt doen.

Drie kerntaken van Blik op Werk 

Blik op Werk richt zich in het streven naar een vitale en sociale samenleving op drie kerntaken.

Keurmerk voor kwaliteit

Ontwikkelen en toekennen van het Keurmerk aan organisaties, die met hun dienstverlening bewijzen kwaliteit te leveren om duurzame arbeidsparticipatie te bevorderen. Het Keurmerk helpt partijen om een juiste keuze te maken voor een passende dienstverlening.

Het Keurmerk bestaat sinds 2007 als opvolger van het BOA Keurmerk, het Borea Keurmerk en Cliënten Kwaliteitskeurmerk Re-integratie (CKR). Een Keurmerk voor werknemers en werkzoekenden, werkgevers en overheid om inzicht te hebben in de betrouwbaarheid en kwaliteit van dienstverleners. 

Waar het Keurmerk ooit begon bij de dienst 're-integratie', is het huidige Keurmerk met twaalf  dienstverleningen verbreed naar het gehele domein van duurzame arbeidsdeelname, inclusief inburgeren.  

Wetenschappelijke instrumenten praktisch inzetbaar maken

Blik op Werk biedt wetenschappelijk onderbouwde instrumenten die praktisch inzetbaar zijn voor werkgevers, dienstverleners, overheden, werkenden en werkzoekenden op het gebied van arbeidsdeelname. Te noemen zijn instrumenten als de Work Ability Index, de Werkscan, de Personal & Company Radar en EigenWerkWijzer.

Kennis ter beschikking stellen en overdragen

Kennisoverdracht door het opleiden van professionals om de instrumenten van Blik op Werk correct toe te passen. Kennis over duurzame arbeidsdeelname van de beroepsbevolking komt ter beschikking via publicaties en het delen van ervaringen op bijeenkomsten. Blik op Werk beperkt zich bij kennisoverdracht tot informeren. Advisering is aan professionele dienstverleners. 

Heeft u vragen over Blik op Werk?

U kunt ons bereiken per mail info@blikopwerk.nl of per telefoon: 030 - 291 60 25 (lokaal tarief). Onze helpdesk staat u graag te woord of zal u met de juiste persoon binnen Blik op Werk kunnen doorverbinden.

Hoe werkt deze site? Opmerkingen?