Samen werken aan
duurzame participatie

Particulier | De Company Radar

Uw werkgever gaat aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Hij wil graag dat zijn medewerkers zo gezond en lang mogelijk hun werk kunnen doen.

Om dit te bereiken huurt hij een externe professional in. Deze facilitator helpt u en uw werkgever om samen een plan van aanpak te maken om er voor te zorgen dat u zo gezond mogelijk uw werk kunt (blijven) doen.

Wat is de Company Radar?

Nadat de vragenlijst van de Personal Radar door u en uw collega’s is ingevuld komt daar een groepsrapportage uit. Deze bevat nooit persoonlijke informatie. Wel laat ze de gemiddelde scores zien.

De werkgever stelt -soms in overleg- met de facilitator een werkgroep samen. Deze werkgroep bestaat uit mensen van verschillende afdelingen van uw bedrijf. De werkgroep gaat kijken naar de scores van de groep.

Ze bepalen samen met elkaar wat het belangrijkste is om als eerste aan te pakken. En wat ze dan gaan doen. En wie dat gaat doen of daar verantwoordelijk voor is.

Ook bespreken ze manieren om te meten of hun plan heeft gewerkt. Om dat te kunnen doen kan de werkgever u vragen nogmaals de Personal Radar-vragenlijst in te vullen. Zo weten u en uw werkgever of de plannen hebben gewerkt of nog wat bijgestuurd moeten worden.

Regels van de Personal & Company Radar

Om de Personal & Company Radar op de juiste wijze uit te voeren zijn er regels opgesteld. Daar moet de facilitator, die als externe deskundige is gevraagd om uw bedrijf te helpen, aan voldoen.

Belangrijke regels zijn:

  • Uw deelname is altijd vrijwillig
  • Uw privacy is gewaarborgd
  • De Personal & Company Radar mag alleen worden uitgevoerd om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Dit geschiedt door het Werkvermogen en het werkplezier te meten.
    Als u een slechte of matige score heeft kunt u aankloppen bij uw werkgever voor vervolgacties
  • Uw persoonlijke rapportage is van u. Als u dat wilt kunt u deze bespreken met uw werkgever of leidinggevende of bedrijfsarts.
  • De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging zijn bij inzet van de Personal & Company Radar betrokken.

Over de facilitators

Om met de Personal & Company Radar te mogen werken moeten facilitators een speciale training volgen. Na de training zijn zij gecertificeerd. Om met de Personal & Company Radar te werken gaan zij een overeenkomst met Blik op Werk aan. Onderdeel van die overeenkomst is dat Blik op Werk controleert of zij werken volgens de spelregels. Dit gebeurt via een audit. Zo controleren wij vanuit Blik op Werk de kwaliteit van de facilitators. Blik op Werk is een onafhankelijke kwaliteitsorganisatie.