Samen werken aan
duurzame participatie

Werkgever | Personal Radar

Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers staat hoog bij u op de agenda. Werkvermogen is onlosmakelijk verbonden met duurzame inzetbaarheid. Werkvermogen is de mate waarin iemand lichamelijk en geestelijk zijn huidige werk kan doen.

Verminderd werkvermogen voorspelt (langdurig) verzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid. En verminderd werkvermogen leidt tot productiviteitsverlies. Daarom is het belangrijk om het werkvermogen te meten en aan de slag te gaan met een plan van aanpak dat breed in uw bedrijf wordt gedragen. Alleen zo kan duurzame inzetbaarheid ook op het niveau van de individuele medewerker beklijven.

Maar hoe kunt u dat bereiken? Met de Personal Radar!

UITLEG METHODIEK

De Personal Radar is een vragenlijst voor werknemers die werkvermogen én werkplezier meet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het concept Huis van Werkvermogen. De Personal Radar bestaat uit vragen over de verschillende verdiepingen en de balans tussen privé en werk.

Het Huis van Werkvermogen
Ter verduidelijking van het begrip werkvermogen is het 'Huis van Werkvermogen' geïntroduceerd. Het 'huis' geeft de relatie aan tussen de individuele, organisatorische en sociale dimensies van werkvermogen. De verschillende verdiepingen (factoren) zijn samengebracht onder één dak van het huis van werkvermogen. Het Huis van Werkvermogen biedt een kapstok voor een goed gesprek over Werkvermogen. 


Het Huis van Werkvermogen

In de persoonlijke rapportage van de Personal Radar krijgen uw medewerkers hun individuele score op:

 • gezondheid en functionele mogelijkheden
 • balans tussen kennis & vaardigheden en de inzet van de medewerker
 • balans energiebronnen en de eisen van het werk (houding en motivatie)
 • balans tussen de eisen van het werk en de inzet van de medewerker (denk aan organisatie van het werk, werkomstandigheden, management & leiderschap)
 • balans tussen werk, familie en vrijetijdsbesteding
 • hun werkvermogen en suggesties om deze positief te beïnvloeden.

De uitkomst van de Personal Radar is persoonlijk en alleen voor uw medewerker. Maar hij kan er voor kiezen om deze te bespreken met u, een bedrijfsarts of een coach.
Vullen meer dan 15 medewerkers de Personal Radar vragenlijst in? Dan biedt dat voor uw bedrijf een unieke kans om via de Company Radar een gezamenlijk plan van aanpak op maat te maken voor duurzame inzetbaarheid in uw bedrijf.

Achtergrond Personal Radar
De Personal Radar is ontwikkeld door Prof. Dr. Juhani Ilmarinen. Zij is geënt op de Work Ability Index (WAI). De WAI is ook ontwikkeld door hem ontwikkeld. De Personal Radar is de nieuwe uitgebreidere versie van de WAI.

VOORDELEN

Inzet van de Personal & Company Radar levert u op:

 • Een actueel beeld van het Werkvermogen van uw medewerkers.
 • Verminderd werkvermogen leidt tot verminderd productiviteitsverlies. U krijgt een actueel beeld van het verlies van productiviteit van uw medewerkers. U kunt financieel in beeld krijgen wat verminderd werkvermogen voor u betekent.
 • Inzage in mogelijke risico’s op langdurig verzuim en mogelijk arbeidsongeschiktheid.
 • Een breed door de organisatie gedragen smart plan van aanpak-op-maat.
 • Duidelijke actiegebieden, actieplannen en aangewezen verantwoordelijken voor resultaat.
 • Indicatoren om te meten of het plan van aanpak heeft geleid tot succes.
 • Uw medewerkers ervaren dat zij vanuit hun eigen beleving van het werk oplossingen kunnen en mogen aandragen.
 • U toont goed werkgeverschap door uw medewerkers in staat te stellen zo gezond mogelijk hun werk te kunnen doen.
 • De medewerker krijgt de uitslag van zijn persoonlijke Personal Radar zodat hij weet op welke gebieden hij (individuele) actie kan ondernemen. Dit kan terugkeren in bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelingsplan.

DIENSTVERLENER MET LICENTIE

De deskundige facilitator is vaak de sleutel tot succes om tot een breed gedragen plan van aanpak te komen binnen een organisatie. Dat geldt ook om verbeteringen door te voeren om het werkvermogen te verhogen. De facilitator die is opgeleid door Blik op Werk, werkt volgens de methode van het Huis van Werkvermogen en weet hoe van een onderzoek met de Personal Radar een plan van aanpak te maken door aan de slag te gaan met de Company Radar.

Dienstverleners die de Personal & Company Radar uit kunnen zetten kunt u hier vinden.