Samen werken aan
duurzame participatie

Werkgever | Company Radar

Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers staat hoog bij u op de agenda. Werkvermogen is onlosmakelijk verbonden met duurzame inzetbaarheid. Werkvermogen is de mate waarin iemand lichamelijk en geestelijk zijn huidige werk kan doen, nu en in de toekomst.

Verminderd werkvermogen voorspelt (langdurig) verzuim of zelfs arbeidsongeschiktheid. En verminderd werkvermogen leidt tot productiviteitsverlies. Daarom is het belangrijk om het werkvermogen te meten en aan de slag te gaan met een plan van aanpak dat breed in uw bedrijf wordt gedragen. Alleen zo kan duurzame inzetbaarheid ook op het niveau van de individuele medewerker beklijven.

Op basis van de Work Ability Index zijn twee nieuwe instrumenten ontwikkeld om zowel het werkvermogen te meten, inzicht te krijgen in de werk/privé balans én om tot een gedragen plan van aanpak te komen. In Finland, waar de methode is ontwikkeld, is de methode al veelvuldig en succesvol ingezet.

UITLEG METHODIEK

De Company Radar is een aanpak om binnen organisaties het werkvermogen en daarmee de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. De Company Radar is het logische vervolg op de Personal Radar in uw organisatie. Zoals de Personal Radar zich op het individu richt, zo richt de Company Radar zich op uw bedrijf.

Hoe werkt de Company Radar?

Een dwarsdoorsnede van vertegenwoordigers van de afdelingen in uw bedrijf maakt een praktisch plan van aanpak voor het werken aan duurzame inzetbaarheid. De leden van de werkgroep verbinden zich samen aan de uitkomst van de Company Radar.
Dit interactieve proces wordt begeleid door een onafhankelijke facilitator.

Op basis van dialoog doorloopt de werkgroep de volgende methodische aanpak:

 • Verdiepingen van het Huis van Werkvermogen prioriteren op basis van groep scores uit het Personal Radar onderzoek.
 • Doelen benoemen binnen de verdieping met de hoogste prioriteit en prioriteren van de doelen.
 • Actiepunten benoemen om de doelen SMART te realiseren. Ook indicatoren om de resultaten te meten worden benoemd.
 • Actieplan opstellen met duidelijke taakverdeling/verantwoordelijkheden.
 • Het resultaat uit de Company Radar biedt structuur en een tijdpad om gemaakte afspraken na te komen.
 • Om te meten of de doelen zijn gehaald kunt u nogmaals de Personal Radar vragenlijst afnemen. Daartoe beschikt de Personal Radar over indicatoren.

Achtergrond Company Radar

De Company Radar is ontwikkeld door Prof. Dr. Juhani Ilmarinen. Hij heeft deze aanpak succesvol toegepast in Finland. Blik op Werk heeft de licentie verworven van Ilmarinen voor het gebruik van de tool in Nederland.

VOORDELEN

Inzet van de Personal & Company Radar levert u op:

 • Een actueel beeld van het Werkvermogen van uw medewerkers.
 • Verminderd werkvermogen leidt tot verminderd productiviteitsverlies. U krijgt een actueel beeld van het verlies van productiviteit van uw medewerkers. U kunt financieel in beeld krijgen wat verminderd werkvermogen voor u betekent.
 • Inzage in mogelijke risico’s op langdurig verzuim en mogelijk arbeidsongeschiktheid.
 • Een breed door de organisatie gedragen smart plan van aanpak-op-maat.
 • Duidelijke actiegebieden, actieplannen en aangewezen verantwoordelijken voor resultaat.
 • Indicatoren om te meten of het plan van aanpak heeft geleid tot succes.
 • Uw medewerkers ervaren dat zij vanuit hun eigen beleving van het werk oplossingen kunnen en mogen aandragen.
 • U toont goed werkgeverschap door uw medewerkers in staat te stellen zo gezond mogelijk hun werk te kunnen doen.
 • De medewerker krijgt de uitslag van zijn persoonlijke Personal Radar zodat hij weet op welke gebieden hij (individuele) actie kan ondernemen. Dit kan terugkeren in bijvoorbeeld een persoonlijk ontwikkelingsplan.

DIENSTVERLENER MET LICENTIE

De deskundige facilitator is vaak de sleutel tot succes om tot een breed gedragen plan van aanpak te komen binnen een organisatie. Dat geldt ook om verbeteringen door te voeren om het werkvermogen te verhogen. De facilitator die is opgeleid door Blik op Werk, werkt volgens de methode van het Huis van Werkvermogen en weet hoe van een onderzoek met de Personal Radar een plan van aanpak te maken door aan de slag te gaan met de Company Radar.

Gecertificeerde facilitators kunt u hier vinden.