Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Info Trainingen

Blik op Werk traint professionals die hun kennis en vaardigheden willen vergroten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De trainingen zijn gericht op het methodisch kunnen toepassen van de verschillende instrumenten en het werken conform de WAI-spelregels. Voor de instrumenten en methodieken die Blik op Werk in beheer heeft op het terrein van duurzame inzetbaarheid geldt dat Blik op Werk de kwaliteit borgt.

TRAININGEN

De trainingen worden verzorgd door ervaren professionals.

Training Basisprincipes Huis van Werkvermogen

De training Basisprincipes Huis van Werkvermogen duurt een dagdeel en is voor iedereen die kennis wil maken met de uitgangspunten van de Work Ability Index. Deze training vormt de basis voor zowel de WAI-training als de Instructie Werkscan.

Licentietraining Work Ability Index

Deze training is nodig om een licentie te kunnen afsluiten voor het gebruik van de Work Ability Index. Het volgen van deze training is vereist om de kwaliteit te borgen en zoveel mogelijk resultaat te halen uit de WAI-onderzoeken.

Licentietraining Personal & Company Radar

Deze training is nodig om een licentie te kunnen afsluiten voor het gebruik van de Personal & Company Radar. Het volgen van deze training is vereist om de kwaliteit te borgen en zoveel mogelijk resultaat te halen uit de onderzoeken met de Personal Radar. 

Licentietraining Werkscan & Motivational Interviewing

Professionals die de Werkscan willen inzetten volgen eerst een vierdaagse training. Deze training is met name gericht op het ontwikkelen van de gespreksmethodiek Motivational Interviewing (MI). Deze methodiek is gericht op het bevorderen van de intrinsieke motivatie tot verandering bij de werknemer.

Met de trainingen van Blik op Werk bent u in staat om:

  • Met gevalideerde instrumenten het werkvermogen (Work Ability Index) adequaat  te meten.
  • Methodisch te werken met als doel op individueel niveau of in een groep de duurzame inzetbaarheid van medewerkers
    bespreekbaar te maken en te vergroten.
  • Zelfregie en zelfvertrouwen van medewerkers te vergroten.
  • Een beter resultaat met uw interventies te behalen.

Naar Trainingen 2024 >

Naar Tarieven/Voorwaarden 2024 >