Samen werken aan
duurzame participatie

Blik op Werk en gemeenten: Samen grip op de kwaliteit van taalscholen

De afgelopen weken organiseerde het Team gemeenten van Blik op Werk online bijeenkomsten voor 35 arbeidsmarktregio’s. Doel: inventariseren wat er nodig is om samen met gemeenten de kwaliteit van taalscholen voor inburgeraars te monitoren, organiseren en borgen. Welke vragen leven bij gemeenten? En hoe kunnen gemeenten en Blik op Werk hierbij effectief samenwerken? Tijdens de bijeenkomsten verzamelde Blik op Werk ruim 80 vragen bij gemeenten.

Gemeenten krijgen met de invoering van nieuwe wet Inburgering in juli 2021 een grotere rol bij het streven dat inburgeraars zo snel mogelijk de taal leren en werk vinden. Ook worden ze opdrachtgever van taalscholen en waken ze over de kwaliteit van de markt van taalscholen. Dit betekent dat gemeenten en Blik op Werk samenwerkingspartners worden op dit gebied.

 Blik op Werk verstrekt namelijk het keurmerk voor taalscholen. Het Keurmerk Blik op Werk is van levensbelang voor taalscholen. Inburgeraars kunnen namelijk alleen bij taalscholen met het Blik op Werk Keurmerk met financiële middelen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) inburgeringslessen volgen.

Vragen van gemeenten

**

‘We merken dat er veel vragen zijn bij gemeenten over wat Blik op Werk precies doet om de kwaliteit van taalscholen te borgen en controleren’, vertelt Hanne Overbeek, projectleider van het Team gemeenten. ‘Daarom gaan we een communicatieoffensief starten.’

De bijeenkomsten gaven een goede inkijk in de vragen die leven bij gemeenten, vervolgt Overbeek. ‘Denk aan: wat willen we als gemeente van de taalscholen? Wat doen we samen met Blik op Werk en wat als gemeente? Wat zetten we in ons programma van eisen bij de aanbesteding van taalscholen? Wat is het Keurmerk Blik op Werk voor taalscholen? En wat controleert Blik op Werk precies?’

Informatie delen

‘Blik op Werk heeft de afgelopen jaren veel kennis opgedaan over het meten van de kwaliteit van taalscholen’, aldus Overbeek. ‘Die informatie willen we graag met gemeenten delen, zodat zij er hun voordeel mee kunnen doen.’

Delen van informatie mag echter alleen als gemeenten en Blik op Werk een samenwerkingsovereenkomst opstellen. Daarom nodigt Blik op Werk gemeenten uit om de informatie-uitwisseling rond taalscholen te organiseren.

‘Dat is nodig om samen nog effectiever te zijn om fraude te bestrijden door taalscholen en om te zorgen dat het keurmerk ondersteunend blijft aan de vraag van gemeenten’, aldus Overbeek. De sector kampt namelijk met fraudegevoeligheid. Sommige taalscholen frauderen met fictieve contracten, nooit gehouden cursussen of bestaan alleen op papier.

Daarnaast wil Blik op Werk ervoor waken dat gemeenten geen dubbel werk gaan doen en scholen belast worden met dubbele uitvraag. ‘Ook willen we bij gemeenten ophalen of en welke aanpassingen aan het keurmerk nodig zijn met het oog op de eisen die gemeenten gaan stellen aan de taalscholen’, aldus Overbeek. ‘De meeste gemeenten gaan bijvoorbeeld duale trajecten aanbieden die werk en scholing combineren.’ 

Drie vragen van gemeenten

Blik op Werk stelt nu een document op waarin vragen van gemeenten over het borgen en monitoren van de kwaliteit van taalscholen worden beantwoord. Deze komt na de zomer naar de gemeenten toe. We zetten alvast drie veelvoorkomende vragen op een rij:

1.  Kan Blik op Werk meekijken met ons Programma van Eisen voor taalscholen? Dat hebben we inmiddels gedaan met de regio Zwolle, samen met kennisinstituut ITTA/UVA die voor Blik op Werk de controles in het kader van Toezicht in de Klas controles uitvoert. Dat gaat resulteren in een document dat de Divosa-regiocoördinator van Zwolle met haar collega’s in het land gaat delen.

2.  Weet Blik op Werk waar onze huidige statushouders les volgen? De gegevens die we ophalen in het kader van het klanttevredenheidsonderzoek kunnen hier antwoord op geven. We werken op dit moment aan een pagina op onze website waar gemeenten door het invullen van de postcode kunnen zien waar statushouders les volgen. 

3.  Als regio willen we meer duale trajecten inkopen. Kan Blik op Werk een keurmerk ontwikkelen waarbij ook aandacht is voor de kwaliteit van duale trajecten? Over die vraag is overleg geweest met de gemeenten Velsen en Rotterdam. We zoeken nog twee gemeenten die hierbij willen aansluiten. Interesse? Stuur een mail aan Nicole van Doorn: nvandoorn@blikopwerk

Meer weten? Stuur een mail aan Omaima Boudhan oboudhan@blikopwerk.nl