Samen werken aan
duurzame participatie

Handleiding Arbeid

Met ingang van 2023 werkt Blik op Werk met twee Handleidingen: één Handleiding voor het Keurmerk gericht op Inburgeren en één Handleiding voor het Keurmerk gericht op alle diensten die vallen onder het domein Arbeid (voorheen Re-integratie).

Keurmerkhouders Arbeid

  • De Handleiding Arbeid 2023 vindt u hier. Dit document is belangrijk voor onze huidige en mogelijk toekomstige Keurmerkhouders. In deze Handleiding staan de Normen beschreven waaraan u moet voldoen voor het verkrijgen en behouden van het (Aspirant-)Keurmerk Arbeid. Ook heeft Blik op Werk aandacht voor de wijze waarop de Normen worden getoetst en hoe het toezicht op (Aspirant-)Keurmerkhouders is vormgegeven.
  • Voor geïnteresseerden in het Keurmerk Arbeid is, naast de Handleiding Arbeid, de Aanmeldgids opgesteld. Deze vindt u hier. In de Aanmeldgids staat op bondige wijze de aanmeldingsfase omschreven. De gids is geen vervanging voor de Handleiding Arbeid en wij adviseren u daarom om de Aanmeldgids altijd in combinatie met de Handleiding door te nemen. 
  • Naast deze documenten is een overzicht van de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Handleiding 2022 opgesteld. Deze vindt u hier.