Samen werken aan
duurzame participatie

''Focus op impact maken'': Interview met licentiehouder Werk 3.0

‘‘Door mensen met elkaar te verbinden en te laten bloeien, zijn wij ervan overtuigd dat mensen duurzaam inzetbaar blijven en kan verzuim worden gereduceerd als bijkomend effect.'' Linata Rutgers, directeur bij Werk 3.0, vertelt over de organisatie, haar uitdagingen en successen. 


De organisatie

‘’Werk 3.0 zet zich in om mensgerichte organisaties de beste en meest duurzame resultaten te laten bereiken. Werken gaat wat Werk 3.0 betreft over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Hierbij is het belangrijk dat medewerkers of zzp'ers ervaren dat zij van waarde zijn en iets toevoegen aan hun organisatie. Zo krijgen medewerkers een ‘’wij-gevoel’’ en voelen zij dat zij ergens bij horen.’’ Volgens Linata Rutgers is het voor het voortbestaan van organisatie cruciaal om van voorgedefinieerde, procesmatige bedrijfsomgeving naar een meer mensgerichte omgeving te gaan. Werk 3.0 helpt organisaties bij deze transformatie, door het formuleren van een heldere en concrete visie op de mensgerichte organisatie, het combineren van een top-down en bottom-up aanpak en daaruit voortvloeiend een behapbaar implementatieplan. Hiervoor gebruikt Werk 3.0 een toolbox waarin ook het Huis van Werkvermogen en het meten van dat werkvermogen zijn opgenomen.


Heldere visie en verbinding tussen medewerkers 

‘’De uitdaging in duurzame inzetbaarheid zit hem in de mens zelf. Die is weerbarstig. Directies en besturen denken veelal gedreven vanuit productie, zoals bijvoorbeeld het hebben van een minimaal aantal klantcontacten of een bepaald financieel resultaat. In dit gedachtegoed kan de waan van de dag regeren waarbij bijvoorbeeld verzuimreductie centraal staat of oplossingen moeten worden gevonden voor personeelstekort. Werk 3.0 is van mening dat een mensgerichte aanpak nodig is voor duurzame inzetbaarheid. Deze aanpak vraagt dat een directie of bestuur een scherpe visie heeft op waar zij voor staat en wat zij kan bieden. Alleen wanneer er een scherpe visie is, kunnen daar concrete activiteiten en gedrag aan worden gekoppeld.’’


‘‘Hoewel de visie van bovenaf komt, ligt in de vertaling van die visie naar concrete activiteiten een belangrijke rol voor de de medewerkers zelf. Hiervoor is commitment  belangrijk, er moet aandacht zijn voor de medewerker: ‘wat hebben zij er aan’? Door mensen met elkaar te verbinden en te laten bloeien, zijn wij er van overtuigd dat mensen duurzaam inzetbaar blijven en kan verzuim worden gereduceerd als bijkomend effect.’’ 


Tip aan werkgevers: focus op impact maken

‘’Onze tip aan werkgevers is om te focussen op het maken van impact. Neem de tijd om uitgebreid te verkennen waar de gewenste impact zit. ‘Wat wil je als organisatie betekenen voor je maatschappelijke omgeving?’ Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moet je binnen je organisatie dezelfde taal spreken en met elkaar bouwen aan vertrouwen. Het gaat om verbinden en (laten) bloeien, waarbij iedere medewerker zijn eigen verantwoordelijkheden heeft en gedistribueerd leiderschap ervaart. Maak een podium van ruimte in plaats van krapte om dat te verkennen, vast te leggen en je daaraan vervolgens te committeren.’’ 

              Werk 3.0 is sinds 2019 licentiehouder van de Personal Radar bij Blik op Werk