Werken aan duurzame participatie

Gemeente

Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw inwoners naar arbeid. Voor mensen die kunnen werken, maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Met het Blik op Werk Keurmerk hebt u duidelijkheid bij de inkoop van begeleiding naar werk. Uw keuze voor gekwalificeerde dienstverleners helpt inwoners van uw gemeente met de beste ondersteuning om zo lang en gezond mogelijk aan het werk te blijven.

Gemeenten gaan naar alle waarschijnlijkheid ook meer verantwoordelijkheid krijgen voor het inburgeren van statushouders. Ook hier controleert Blik op Werk jaarlijks de kwaliteit van de scholen. Blik op Werk biedt met ikwilinburgeren.nl ondersteuning aan inburgeraars en hun begeleiders bij hun keuze van een goede inburgeringscursus.

Kijk ook eens in de www.werkhoezithet.nl over werk en alles daar omheen, zoals onderwijs en zorg. H├Ęt kennisplatform voor en door werkenden, werkzoekenden, werkgevers, professionals, beleidsmakers, onderzoekers en meer.