Samen werken aan
duurzame participatie

Info en publicaties

Hier vindt u algemene informatie over de WAI, een overzicht van instructies om te werken met de WAI en publicaties over het concept.

Informatie en instructiedocumenten

U heeft een licentie afgesloten bij Blik op Werk om met de WAI te gaan werken. U kunt nu de WAI uitzetten via het platform van Blik op Werk of via uw eigen platform.  We lichten hier kort toe wat u nodig heeft om met de WAI aan de slag te gaan. 

U zet de WAI uit via het platform van Blik op Werk:

  • Handleiding van de WAI-database voor uitzetten onderzoek, uploaden onderzoek en beheren van al uw onderzoeken.
  • Handleiding voor het opzetten van een API koppeling met de WAI-database. 

De handleidingen zijn raadpleegbaar via de help-functie van het platform.

U zet de WAI uit via uw eigen platform:

  • Korte of lange vragenlijst Workability Index
  • Normering scores WAI
  • Inlog WAI-platform Blik op Werk ten behoeve van correcte teruglevering anonieme WAI-data aan WAI-database
  • Codeboek WAI-database ten behoeve van correcte teruglevering anonieme WAI-data aan WAI-database
  • Instructie API-key voor automatische terugkoppeling van anonieme WAI-data aan WAI-database

De WAI-database van Blik op Werk is uiteraard beveiligd via strenge certificeringseisen: Beveiliging en certificering ICT structuren WAI Database

Algemene documenten

  • Wetenschappelijke onderbouwing WAI - Wetenschappelijke onderbouwing van de WAI
  • In de webwinkel staan tal van praktische ondersteunende instrumenten die kunt gebruiken bij het inzetten van de WAI. 
  • De WAI-werkwijzer geeft informatie over het concept van de WAI, de voorwaarden waaronder de WAI moet worden uitgezet en de audit.

Publicaties Wetenschappelijke Raad - Blik op Werk

Leden van de Wetenschappelijke Raad van Blik op Werk publiceren regelmatig artikelen met betrekking tot duurzame inzetbaarheid. De meest recente treft u hieronder aan.

Overige publicaties rond de WAI

Publicaties Expertisecentrum LEEFtijd

Conferentie De Kracht van Werkvermogen

De Week van Werkvermogen 2010