Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Audit en Tarieven

Wat wordt er tijdens een audit gecontroleerd?

1. Kwaliteit van de organisatie

 • Processen
 • Continuïteit (uittreksel KvK, omzetverklaring en directie/uitsluitingen verklaring)
 • Profilering op de website van Blik op Werk (zoekmachine presentatie)
 • Waarborgen Privacy (aanwezigheid, verstrekken en toepassen privacyreglement en voldoet uw organisatie aan de wetgeving rondom privacy)
 • Managen klachten (aanwezigheid, verstrekken en toepassen klachtenreglement)
 • Kwaliteit personeel (aanwezigheid en toepassen kwaliteitseisen)
 • Docenten inburgering (ten minste 80% van de lessen door gekwalificeerde docenten)

2. Tevredenheid cliënten en opdrachtgevers

 • Zijn alle klanten meegenomen in het tevredenheidsonderzoek? (ook van afgebroken trajecten en contracten)
 • Is voldoende gewaarborgd dat bij het invullen van de vragenlijst er geen invloed is uitgeoefend (inhoudelijk) door de organisatie?

3. Nakomen van afspraken

a. Betrouwbaarheid van de aangeleverde gegevens

 • Hebben de aangeleverde gegevens betrekking op de meetperiode?
 • Zijn de aangeleverde gegevens correct ingevoerd?
 • Zijn de trajecten/contracten bij de juiste dienst gerapporteerd?
 • Is er een inzichtelijk en sluitend systeem waarmee kan worden vastgesteld hoeveel trajecten en contracten in de meetperiode zijn beëindigd?
 • Is er een inzichtelijk en sluitend systeem waarmee kan worden vastgesteld
      - het aantal trajecten/ contracten met een prestatieafspraak
      - het aantal trajecten/ contracten met afspraken rondom inspanningsverplichting
      - het aantal trajecten/ contracten die succesvol zijn afgerond?

b. Tijdens het auditbezoek wordt ook vastgelegd:

 • Met welke personen binnen de organisatie gesproken is
 • De functie(s) van de betreffende personen
 • De normdocumenten er zijn geraadpleegd
 • Welke bedrijfsdocumentatie zijn gebruikt? 
 • Welke locaties zijn bezocht?
 • In welke omzetcategorie de organisatie valt?

Tarieven resultatenaudit en cliëntenaudit

Het tarief voor de audit betaalt de dienstverlener rechtstreeks aan de certificerende instelling met wie deze een contract sluit. Blik op Werk heeft met zes instellingen een raamovereenkomst gesloten.

 • DNV Business Assurance B.V. (geen inburgering)
 • KIWA N.V.
 • TÜV Rheinland
 • Het Keurmerkinstituut
 • Stichting Kwaliteitscheck
 • EIK Certificering

Zij voeren bij dienstverleners de resultaten- en cliëntenaudit uit.

De hoogte van audittarieven is afhankelijk van:
• het aantal medewerkers van de dienstverlener dat rechtstreeks contact heeft met klanten
• het aantal klanten van de dienstverlener (gerekend over twaalf maanden)
• het aantal vestigingen van de dienstverlener

In onderstaande tabel is het geschatte aantal mandagen voor de resultatenaudit opgenomen, waarin afwijkingen op basis van het aantal te bezoeken vestigingen/werklocaties kunnen plaatsvinden. Als richtlijn kan een mandag tarief van ongeveer € 1350,- aangehouden worden.

Richtlijnen aantal mandagen voor resultatenaudit

Aantal medewerkersJaar 1Volgende jaren
1-510,75
6-251,251
26-501,51,25
51-1002,51,5
101-25031,75
251-5003,52
500+42,25

Voor organisaties met meerdere vestigingen geldt dat de vestigingen steekproefsgewijs worden bezocht. Dit kan invloed hebben op het tarief.

* Het is mogelijk in het 4e jaar een auditvrijstelling toegekend te krijgen.