Samen werken aan
duurzame participatie

Loonwaardebepaling

Mijn tempo is laag, maar mijn kwaliteit is hoog!

Blik op Werk was te gast bij MidZuid in Oosterhout. Een organisatie, die -terecht- over zichzelf zegt: ‘MidZuid werkt voor iedereen.’ Deze organisatie biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een steuntje in de rug. Tessa (27) werkt als productiemedewerker, haar werkgever ontvangt voor haar loonkostensubsidie.

 “Ik ben geboren in Oosterhout, maar eigenlijk woon ik mijn hele leven al in Geertruidenberg.”
En wat doe je hier? Je werkt in de productie? “Ja! Meestal zit ik achter de rode band...“
De rode band? “Ja, zo noemen we dat. Het is een lopende band, en die is rood. Maar soms zetten ze ons ook wel eens ergens anders neer.”
Wat maak je dan? “Eigenlijk veel verschillende dingen. Met Kerstmis stellen we kerstpakketten samen. Samen vul je dan een lege doos. Dan doet iedereen er één product in.“
En wat doe je vandaag? “Vandaag pakken we producten voor Attema in. Dat is een merk, dat contactdozen voor stroomkabels levert. En die moeten wij dan inpakken. Ik moet de doosjes op de lopende band zetten. En dan doet iemand anders het product erin. En dan vouwt weer iemand anders het doosje dicht. Per week wisselt het werk. Verleden week pakten we eeltapparaatjes voor de Lidl in.” Wat zijn de leuke dingen in je werk? “Nou die bakjes opzetten, dat vind ik leuk werk.”

Hoe lang werk je al hier? “Al bijna twee jaar. Ik ben hier via de gemeente binnengekomen. Toen ik klaar was met school, toen zat ik eigenlijk thuis. En ja, daar verveelde ik me op een gegeven moment wel heel erg, dus toen. Ik heb wel veel gesolliciteerd, maar dat schoot allemaal niks op.”

“Samen met mijn thuisbegeleider en met iemand van de gemeente zijn we hier op het bedrijf langs gegaan, met zijn allen. Zo ben ik aangenomen. Lachend: mijn tempo is wat laag, maar mijn kwaliteit is hoog.”

Wat is er leuk, hier? “Met mijn collega’s is het altijd gezellig! Af en toe even kletsen met elkaar, de sfeer is gewoon goed. Dat maakt het werk leuker. Zelf heb ik een modeopleiding gedaan. Daar ben ik mee begonnen omdat mijn moeder een kledingwinkel heeft. En ik vind het gewoon leuk om creatief bezig te zijn.”

Loonwaardebepaling: wat is het en hoe werkt het?

Bij een loonwaardebepaling meet een loonwaardedeskundige de arbeidsprestatie van een werknemer met een verminderd arbeidsvermogen. Deze deskundige vergelijkt het resultaat van deze meting, de zogeheten ‘arbeidsprestatie’, met de arbeidsprestatie van een werknemer zonder verminderd arbeidsvermogen. Als de geleverde loonwaarde lager is dan het wettelijk minimumloon, dan kan een werkgever voor het deel dat de werknemer minder productief is, loonkostensubsidie ontvangen.

Ruwweg doorloopt een loonwaardebepaling vier stappen:

1. Beeldvorming
De loonwaardedeskundige verzamelt relevante gegevens om een beeld te vormen van de arbeidsprestatie door onder andere een gesprek met de werkgever en de werknemer te voeren, de werkplek te bezoeken en de werkzaamheden te observeren.

2. Oordeelsvorming
De loonwaardedeskundige brengt de daadwerkelijk uitgevoerde hoofdtaken in beeld en stelt de arbeidsprestatie van de werknemer in termen van tempo, kwaliteit en netto werktijd vast. Daarnaast stelt de loonwaardedeskundige de arbeidsprestatie van een werknemer zonder verminderd arbeidsvermogen (in de normfunctie) vast.

3. Besluitvorming
Vervolgens vergelijkt de loonwaardedeskundige de arbeidsprestatie van de werknemer met de arbeidsprestatie van de werknemer in de normfunctie. Zo wordt de loonwaarde vastgesteld.

4. Rapportage
Tot slot legt de loonwaardedeskundige diens oordeel over de arbeidsprestatie en de loonwaarde vast in een rapport loonwaardebepaling, waarin verifieerbaar, inzichtelijk en toetsbaar wordt gemotiveerd waarom tot een bepaalde loonwaarde is gekomen.

De loonwaardebepaling is een maatregel ter verbetering van het instrument loonkostensubsidie uit de Participatiewet. Blik op Werk monitort de uitvoering van de Uniforme Loonwaarde Methodiek (ULM) door middel van verschillende audits.