Samen werken aan
duurzame participatie

Interview Marike van Kalken: “Omdat we uitgaan van eigen regie bereiken we mensen echt”

Marike van Kalken
Bewegen Werkt draagt sinds 1991 bij aan de vitaliteit en gezondheid van mensen en organisaties in Nederland. Marike van Kalken, gedragsveranderaar, trainer en coach, vertelt over de Monitor Duurzame Inzetbaarheid en de inzet van de Work Ability Index (WAI). “Omdat we uitgaan van eigen regie en positieve energie bereiken we mensen echt. We helpen hen te werken aan hun doelen.”

Bewegen Werkt richt zich op drie doelgroepen. De organisatie begeleidt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met een beweeg- en leefstijlprogramma, zodat zij de stap naar werk of participatie kunnen gaan maken. Daarnaast draagt Bewegen Werkt bij aan de vitaliteit van werkgevers en hun medewerkers door het geven van advies, training en het uitvoeren van metingen en interventies. Tenslotte richt de organisatie zich op rokers. Deze doelgroep wordt ondersteund bij het stoppen met roken door de inzet van de Allen Carr’s Easyway-methode.

“WAI voorspeller van uitval uit werk”
Bewegen Werkt heeft sinds 2004 de Monitor Duurzame Inzetbaarheid (MoDI) ontwikkeld. Marike van Kalken: “De MoDI is een digitale vragenlijst die verschillende vragensets omvat, waaronder de Work Ability Index (WAI) die het werkvermogen meet. De WAI is een voorspeller van uitval uit werk. Op deze manier krijgen we helder in beeld hoe het met de medewerkers bij onze opdrachtgevers gaat. Op individueel-, team- en organisatieniveau gaan we daarna in gesprek over de uitslagen van de MoDI. Zo wordt inzicht verkregen in de thema’s waaraan aandacht kan worden gegeven om de vitaliteit en inzetbaarheid te ondersteunen of verbeteren. Met een breed scala aan interventies sluiten we vervolgens aan bij waar de behoefte ligt. Omdat we uitgaan van eigen regie en positieve energie bereiken we mensen echt. We helpen hen te werken aan hun doelen.” 

Eigen regie pakken
In het bedrijfsleven wordt vaak gekeken naar kosten. Dat gaat over de keuze wat een opdrachtgever kan en wil inzetten en hoe men het vervolg na de meting wil vormgeven. Regelmatig wordt er dan voor gekozen om alleen iets aan te bieden aan werknemers die `rood' scoren op de WAI. Marike van Kalken geeft aan dat het ook anders kan. “Medewerkers die rood scoren, zitten vaak al in trajecten, soms ook medische, en voor hen is al veel hulp beschikbaar. Juist binnen de grotere groep die ‘groen’ scoort zijn er medewerkers die behoefte hebben om na te lopen hoe zij ‘groen’ kunnen blijven scoren. Geef medewerkers, onafhankelijk van hun kleurscore, de ruimte en de mogelijkheid om hun eigen regie te pakken en een vervolggesprek en/of interventie te regelen. Daar zit de grootste winst, want dat zijn de mensen die er het meest mee zullen doen.” 

Focus op vitaliteit en inzetbaarheid
Wanneer werkgevers vooral kijken naar schade en bijbehorende kosten, komt de focus al snel op verzuim te liggen. Dit terwijl je eigenlijk je energie wil besteden aan de grote meerderheid medewerkers die wél inzetbaar is. Door de focus te verleggen naar de vitaliteit en inzetbaarheid van je medewerkers, geef je vanuit een positieve energie aandacht aan juist deze groep inzetbare medewerkers. Zo daalt uiteindelijk het verzuim ook, maar nog belangrijker: het verhoogt het werkplezier en de inzetbaarheid!

Bewegen Werkt is sinds 2006 licentiehouder van de Work Ability Index.