Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstverlener | Voorwaarden Keurmerk Blik op Werk

Download: Document Keurmerkvoorwaarden Blik op Werk

Kern van het Keurmerk

Organisatie
Met de Hoofdnorm Organisatie stelt Blik op Werk vast of uw organisatie de bedrijfsprocessen beheerst en of de continuïteit van de organisatie is gewaarborgd. Daarnaast toetsen we tijdens elke Audit of de door u aangeleverde Informatie over uw organisatie op de website van Blik op Werk naar waarheid is ingevuld en actueel is. Hiermee geeft het Keurmerk de garantie dat uw organisatie een betrouwbare organisatie is. Bij de toetsing van deze hoofdnorm wordt gekeken naar:

 • Procesbeschrijving
 • Continuïteit
 • Bedrijfspresentatie
 • Privacyreglement
 • Klachtenreglement
 • Kwaliteitsborging Personeel

Resultaten
Met de hoofdnorm Resultaten kijken we naar de resultaten en prestaties die uw organisatie over haar Diensten levert. We toetsen hierbij de afspraken die u met uw Opdrachtgevers, of Cursisten, Cliënten en Werknemers maakt over de resultaten van de dienstverlening (‘Prestatieafspraken’), en de uitvoering van bepaalde activiteiten (‘Inspanningsafspraken’). De naleving van deze afspraken en de resultaten van uw organisatie zijn belangrijk voor het verkrijgen en behouden van het Keurmerk omdat deze Blik op Werk en uw Cliënten, Cursisten, Opdrachtgevers en Werknemers inzicht geven in de kwaliteit van uw dienstverlening. Bij de toetsing van deze hoofdnorm wordt gekeken naar:

 • Transparantie(afspraken)
 • Afgeronde en beëindigde Trajecten
 • Succesvol afgeronde Trajecten
 • Trajecten met Prestatie- of Inspanningsafspraken

Tevredenheid
Met deze hoofdnorm maakt Blik op Werk het voor potentiële Cliënten, Cursisten, Opdrachtgevers en Werknemers inzichtelijk hoe de dienstverlening van uw organisatie wordt ervaren door de afnemers van uw Diensten. Tevredenheid is een sterke indicator van de kwaliteit van het dienstverleningsaanbod. Met een hoge mate van tevredenheid, onderscheidt u zich als dienstverlener. Bij de toetsing van deze hoofdnorm wordt gekeken naar de tevredenheid van Cliënten, Cursisten, Werknemers en Opdrachtgevers.

Wijze van toetsing

Tijdens een meetperiode van twaalf maanden komen onderstaande audits en onderzoeken aan de orde.

De resultatenaudit
Eén keer per jaar, aan het einde van uw Meetperiode, toetst Blik op Werk of u voldoet aan alle door Blik op Werk vastgestelde Normen aangaande de hoofdnormen Organisatie en Resultaten. Wanneer u een Meetperiode afsluit met een Audit, zal een Auditor dit tijdens de resultatenaudit toetsen. Om alle door u aangeleverde gegevens goed te kunnen toetsen, werkt Blik op Werk met verschillende externe, onafhankelijke partijen. Met deze partijen, zogeheten certificerende instellingen, dient door u als Keurmerkhouder een overeenkomst aan te worden gegaan voor het laten uitvoeren van Audits. Tijdens de resultatenaudit controleert de Auditor van de certificerende instelling of de aangeleverde cijfers en gegevens correct en betrouwbaar zijn. In de Auditrapportage geeft de Auditor aan of uw organisatie aan de Normen voldoet.

Tevredenheidsonderzoek
De tevredenheid van Opdrachtgevers en Cursisten, Cliënten en/of Werknemers van uw organisatie wordt jaarlijks gemeten. Omdat het meten van tevredenheid vraagt om een uniforme wijze van uitvragen, wordt het Tevredenheidsonderzoek door één onafhankelijk onderzoeksbureau uitgevoerd: het onderzoeksbureau Panteia.

Blik op Werk beoordeelt kwaliteit en kent een aantal sterren toe

Met de verkregen informatie van de certificerende instelling en onderzoeksbureau Panteia wordt de aanvraag beoordeeld en het aantal sterren berekend. Wanneer u het Keurmerk Arbeid behaalt, ontvangt u een e- mail, het certificaat en wordt er een gevelbordje naar uw organisatie verstuurd.

Het 'Sterrensyteem'

Iedere Keurmerkhouder levert diensten waarover cliënten en opdrachtgevers ruim een voldoende geven. Ook de bedrijfsvoering is op orde en er zijn resultaten behaald volgens de normen van het Keurmerk.

Maar dan is er natuurlijk nog onderscheid te maken in kwaliteit van de dienstverlening. Daarom krijgt uw organisatie sterren toegekend.

Hoe kunt u meer sterren krijgen?

 • Tevredenheid van uw cliënten verhogen.
 • Tevredenheid van de opdrachtgevers verhogen
 • Prestatieafspraken maken en nakomen. Dit betekent dat u met uw opdrachtgever afspreekt welke resultaten er bereikt gaan worden.
 • Transparante inspanningsafspraken maken en nakomen. Bij een aantal diensten kunt u geen prestatieafspraken maken. Dan legt u in het contract exact vast welke specifieke prestatie u levert.
 • Opgeleid personeel volgens de door u gestelde functie eisen

U kunt maximaal 4 sterren toegekend krijgen.

Hoe scoort u op kwaliteit?

Bent u een dienstverlener in re-integratie en/of (duurzame) arbeidsparticipatie en bent u benieuwd hoe u scoort op het gebied van kwaliteit?  Doe dan de Blik op Werk Quickscan Kwaliteit!

Na het invullen van de Quickscan krijgt u van ons binnen twee weken kosteloos uw persoonlijke rapportage toegestuurd. Let op: Het resultaat op de Quickscan is alleen een indicatie van de kwaliteit van uw dienstverlening, en geenszins een bepaling of u als bedrijf voldoet aan de normen van het Keurmerk Arbeid.