Samen werken aan
duurzame participatie

Opleiders, loonwaarde-instrumenten, uitvoerders en de uniforme loonwaardemethodiek

Blik op Werk monitort de uitvoering van de loonwaardebepaling, de opleiding en het examenproces van opleidingsorganisaties en de loonwaarde-instrumenten die door private partijen in de markt worden aangeboden. Ook monitort Blik op Werk of de markt toegankelijk is voor nieuwe dienstverleners. Hierover rapporteert Blik op Werk tweejaarlijks aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op deze pagina staat vermeld welke partijen door Blik op Werk zijn geaudit.

Opleiders loonwaardedeskundigen

Loonwaardebepalingen worden uitgevoerd door gecertificeerde loonwaardedeskundigen, die met goed gevolg een opleiding en examenproces hebben afgerond. Zodoende hebben opleidingsorganisaties een belangrijke plaats in de uitvoering van de uniforme loonwaardemethodiek. Blik op Werk monitort of opleiders hun opleiding en examen vormgegeven volgens de uniforme loonwaardemethodiek (ULM) en de kwaliteitseisen en aanvullende veldnormen die door het College van Deskundigen Uniforme Loonwaardebepaling (CvD-UL) zijn opgesteld. Hieronder ziet u een overzicht van organisaties die een opleiding voor loonwaardedeskundigen verzorgen én die geaudit zijn door Blik op Werk:

 • CompetenSYS
 • Dariuz
 • Matchcare
 • MidZuid
 • PTC Werkstap

Loonwaarde-instrumenten

Voor de uitvoering van de loonwaardebepaling maken deskundigen veelal gebruik van ondersteunende instrumenten. Een groot aantal gemeenten heeft eigen loonwaardedeskundigen in dienst en gaat op zoek naar marktpartijen voor het leveren van deze ondersteunende dienst. Geregeld gaat dat vanwege de hoogte van de bedragen via Europese aanbestedingsregels. Blik op Werk monitort of de processtappen van de uniforme loonwaardemethodiek (ULM) zijn geïmplementeerd in het loonwaarde-instrument. Wanneer aanvullende modules worden aangeboden, toetst Blik op Werk in hoeverre een scheiding is aangebracht tussen de ULM en deze ondersteunende diensten. De loonwaarde dient uitsluitend door middel van de ULM tot stand te komen en mag niet worden beïnvloed door aanvullende modules: er moet een scheiding zijn van het A-deel (de ULM) en het B-deel (aanvullende modules). Om dit te monitoren, audit Blik op Werk jaarlijks de bij ons bekende software-applicaties die commericieel in de markt worden aangeboden.

 • CompetenSYS
 • Dariuz
 • Matchcare
 • PTC Werkstap

Heeft u een loonwaarde-instrument en wilt u deze laten auditen door Blik op Werk? Neem contact met ons op via dienstverlener@blikopwerk.nl. Wij komen graag langs voor een bezoek!

Uitvoerders loonwaardebepaling

Blik op Werk bezoekt uitvoerders van de uniforme loonwaardemethodiek en woont loonwaardebepalingen bij om zicht te krijgen op de uitvoeringspraktijk van de uniforme loonwaardemethodiek. Daarbij observeert Blik op Werk hoe de uniforme loonwaardemethodiek wordt toegepast en waar de wet- en regelgeving mogelijk wringt in de praktijk. Hieronder ziet u een overzicht van de uitvoerders waarbij Blik op Werk één of meerdere loonwaardebepalingen heeft bijgewoond én die akkoord zijn met een vermelding op onze website:

 • Björn Schuurmans Consultancy
 • Calder Werkt
 • Caparis
 • Competensys
 • Dariuz
 • Dysatis
 • Ergon
 • Espimo
 • Ferm Werk
 • Fijnder
 • GelreWerkt
 • Intos-Gennep
 • Kikmaat
 • KonnecteD
 • Laborijn
 • Loonwaardeadviesbureau Rijnmond/JobUp
 • Loonwaardespecialisten
 • Markerink dienstverlening
 • Matchcare
 • MidZuid
 • Pastiel (Empatec)
 • Patijnenburg
 • RADMER groep
 • Senzer
 • Stroomopwaarts
 • USG restart
 • SLE-Loonwaarde
 • Werkom
 • WerkpuntKom
 • Werksaam Westfriesland
 • Werkzaak Rivierenland
 • Westrom
 • WSD-groep
 • Zaffier

Bent u uitvoerder van loonwaardebepalingen en wil u deelnemen aan de monitoring van Blik op Werk? Neem contact met ons op via dienstverlener@blikopwerk.nl. Wij komen graag langs voor een bezoek!