Samen werken aan
duurzame participatie

Gastblog: waarom meten van werkvermogen werkt!

Technische ontwikkelingen, robotisering, vergrijzing en het vooruitzicht van een krapper wordende arbeidsmarkt maken dat er uitdagingen binnen de sector Metalektro bestaan als het gaat om duurzame inzetbaarheid.

Het gaat er daarbij om dat werknemers met de juiste competenties, gezond, gemotiveerd en wendbaar aan het werk zijn èn blijven. Werknemers moeten zich kunnen ontplooien en blijven ontwikkelen. Door het onder andere het gevalideerd meten van werkvermogen met de Workability Index.

Lees verder in de gastblog van Blik op Werk door SKB, licentiehouder Workability Index