Samen werken aan
duurzame participatie

Particulier | De Work Ability Index (WAI)

Uw werkgever gaat aan de slag met duurzame inzetbaarheid. Hij wil graag dat zijn medewerkers zo gezond en lang mogelijk hun werk kunnen doen. Immers, we moeten met zijn allen langer doorwerken voordat we met pensioen kunnen. En aan het werk blijven in werk dat bij uw mogelijkheden aansluit, is dé manier om zo gezond mogelijk uw pensioen te halen. Zodat u in goede gezondheid van uw pensioen kunt genieten.

Hoe kunnen u en uw werkgever er achter komen of u uw huidige werk kunt blijven doen totdat u met pensioen gaat? Door uw werkvermogen te meten en gerichte acties te ondernemen om - afhankelijk van uw score - uw werkvermogen te herstellen, verbeteren, ondersteunen of te behouden. Meten kan met de vragenlijst van de Work Ability Index (WAI). Zo kunnen u en uw werkgever stappen zetten om duurzaam aan het werk te blijven.

Wat is de Work Ability Index (WAI)?

De WAI is een vragenlijst. Die meet uw werkvermogen. Uw werkvermogen is de mate waarin u lichamelijk en geestelijk in staat bent uw huidige werk te kunnen doen, nu en in de toekomst.

Als het werkvermogen is gemeten dan kunnen u en de werkgever stappen zetten om dit te herstellen, verbeteren, onderhouden of te verbeteren.

Het Huis van Werkvermogen.
Er zijn verschillende factoren die het werkvermogen bepalen. Het werkvermogen kun je zien als een huis. Het Huis van Werkvermogen.

De begane grond is de basis. Dat is uw gezondheid. Die heeft gevolgen voor de rest van het huis. Als deze goed is heeft u een stevig huis.

Op de eerste verdieping staan uw kennis en vaardigheden. Hoe competent bent u om uw taak te vervullen? U leert op school, maar ook op het werk. Om mee te blijven doen moeten uw kennis en vaardigheden ook met uw ervaring meegroeien.

Op de tweede verdieping staan waarden en normen. Niet alleen die van u, maar ook van uw bedrijf. Denk aan respect, waardering en verbonden zijn met de organisatie. Waarden en normen veranderen. De geboorte van een kind kan dit bijvoorbeeld veranderen. Zorg voor thuis wordt dan belangrijker.

Op de derde verdieping staat het werk zelf. Denk aan uw werkomstandigheden. Maar ook aan de organisatie van het werk. Hoe de leidinggevenden het werkproces sturen. Of hoe de taakverdeling is.

Uw werkvermogen kan uitstekend, goed, matig of slecht zijn. Vergelijk de WAI met een koortsthermometer. Je kunt vaststellen of iemand koorts heeft. Maar niet wat er precies aan de hand is.

U en uw werkgever kunnen samen kijken wat er nodig is om uw werkvermogen te behouden of verbeteren. Soms is daarvoor meer onderzoek nodig en wordt daarvoor iemand ingeschakeld.

Wat betekent de Work Ability Index (WAI) voor u?

Met de WAI krijgt u inzicht in uw persoonlijke werkvermogen. Het werkvermogen is de mate waarin u lichamelijk en geestelijk in staat bent uw huidige werk te kunnen doen. De WAI is een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst. Dat betekent dat de vragenlijst meet wat hij moet meten.

U bepaalt zelf wat u met de uitkomst van de WAI wilt doen. U bepaalt of u het resultaat wilt delen, en of u zelf stappen wilt zetten. U blijft zelf aan zet, want de WAI is er speciaal voor u om u te helpen zo gezond mogelijk en met plezier uw werk te kunnen blijven doen.

Uw werkgever kan in uw bedrijf ook acties ondernemen om er voor te zorgen dat u en uw collega’s zo duurzaam mogelijk het werk kunnen blijven doen.

Veilig en betrouwbare omgang met uw gegevens.
Uw privacy wordt beschermd doordat de WAI alleen mag worden ingezet onder strikte voorwaarden en regels. Zo moet uw persoonlijke rapportage altijd vertrouwelijk zijn. Deze wordt alleen met u gedeeld. U bepaalt zelf of u uw gegevens wilt delen. Wel kunnen niet-persoonlijke gegevens worden gebruikt voor een rapportage. Dat mag alleen als er voldoende deelnemers in uw bedrijf zijn. De gegevens in deze rapportage mogen nooit herleidbaar zijn tot uw persoon. Blik op Werk controleert in audits bij bedrijven die de WAI-vragenlijst afnemen of zij zich aan de voorwaarden en regels voldoen.

Daarnaast is in het bedrijf vaak ook de OR of de Personeelsvertegenwoordiging betrokken bij de afname van de WAI-vragenlijst.

Veelgestelde vragen als uw werkgever de WAI-vragenlijst introduceert.

Wat is de WAI?

WAI is de afkorting van Work Ability Index. De WAI is een vragenlijst die het werkvermogen van medewerkers meet zoals de medewerker deze zelf beleeft. Het werkvermogen is de mate waarin u lichamelijk en geestelijk uw huidige werk kunt doen.

Voor wie is de WAI bestemd?

De vragenlijst is bestemd voor werkenden. Dit zijn mensen, in alle leeftijdsgroepen, die op het moment van invullen met een zekere regelmaat werkzaamheden verrichten.

Waarom zet mijn werkgever de WAI-vragenlijst uit?

Uw werkgever wil dat zijn medewerkers zo gezond en lang mogelijk hun werk kunnen doen. Daarvoor wil hij weten hoe u uw huidige werk kunt blijven doen totdat u met pensioen wilt gaat. Door uw werkvermogen te laten meten en op basis van de scores gerichte acties te nemen om. Meten kan met de vragenlijst van de Work Ability Index (WAI). Zo kunnen u en uw werkgever stappen zetten om duurzaam aan het werk te blijven.

Wat krijgt mijn werkgever te zien van de scores?

De WAI meet het werkvermogen en is gericht op uw duurzame inzetbaarheid. U krijgt de eigen score en de werkgever ontvangt alleen de groepsscores. De groepsscores zijn niet te herleiden tot individuele medewerkers. Op basis van uw individuele scores kunt u een gesprek daarover aanvragen. Dit initiatief ligt bij u. Op grond van de groepsresultaten kan de werkgever tijdig in het bedrijf maatregelen nemen die uitval en arbeidsongeschiktheid verminderen of voorkomen.

Wat heb ik er aan om de WAI te gebruiken?

U krijgt met de WAI goed zicht op de ontwikkeling van uw werkvermogen/inzetbaarheid. De WAI geeft een krachtig signaal omtrent het mogelijke risico op een verminderde inzetbaarheid.

Daarnaast geeft de WAI u de mogelijkheid om terug te kijken op uw eigen loopbaan en om, op basis van vrijwilligheid, advies te krijgen en zo nodig zelf keuzes te maken voor een verbetering van het werkvermogen.