Samen werken aan
duurzame participatie

INBURGERING: Financieel toezicht op inburgeringsscholen van start

Op basis van signalen van Blik op Werk heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan Blik op Werk de opdracht gegeven om per direct de kwaliteitstoetsing van inburgeringsscholen uit te breiden met financieel toezicht. 

 

Statushouders financieren hun inburgeringscursus veelal met een DUO-lening. Het is van groot belang dat deze DUO-gelden adequaat worden besteed. Dit jaar worden 100 inburgeringsscholen door een gespecialiseerde certificerende instelling bezocht. Blik op Werk is hiervoor de samenwerking aangegaan met VRO. Hierbij wordt onder andere onderzoek gedaan naar de juiste besteding van de DUO-gelden. 

VRO is specialist in het auditeren van de financiële administratie en de bijbehorende processen. In de controle wordt een koppeling gemaakt met de andere gecontroleerde onderdelen van het Blik op Werk Keurmerk. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of de contracten van cursisten overeenkomen met de gedeclareerde bedragen en of de financiële administratie op alle vlakken voldoet aan de vigerende wetgeving op het gebied van loonadministratie, omzetbelasting e.d. 

Sinds medio 2017 voert Blik op Werk als extra eis van het keurmerk ook toezicht in de klas uit. Doordat Blik op Werk de toets die zij toepast op inburgeringsscholen heeft uitgebreid met toezicht in de klas en het financiële toezicht, verkrijgt Blik op Werk een nog beter en completer beeld van de kwaliteit van de inburgeringsscholen.