Samen werken aan
duurzame participatie

Gemeente | Info Keurmerk

Als gemeente wilt u een volwassen markt van dienstverleners tot uw beschikking hebben. Bedrijven die u goed ondersteunen op duurzame inzetbaarheid. Kiezen voor een dienstverlener met het Keurmerk van Blik op Werk betekent dat u kwaliteit en betrouwbaarheid in huis haalt. Dat scheelt tijd en geld.

Wat is Keurmerk Blik op Werk?

Blik op Werk keurt dienstverleners die mensen ondersteunen bij het vinden en houden van werk. Ruim vijfhonderd dienstverlenende bedrijven laten zich jaarlijks onafhankelijk beoordelen op kwaliteit. Dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk bieden gemeten en getoetste kwaliteit.

De diensten onder het Keurmerk richten zich op duurzame arbeidsparticipatie, waaronder toeleiding naar werk, jobcoaching en sociale activering. Vind een dienstverlener met Keurmerk Blik op Werk.

Kwaliteitseisen Keurmerk Blik op Werk.

Een dienstverlener wordt jaarlijks getoetst op onderstaande kwaliteitsaspecten:

  • aantal beëindigde trajecten
  • plaatsingspercentages
  • nakomen van (prestatie)afspraken met u als opdrachtgever
  • tevredenheid opdrachtgevers én individuele klanten over geleverde diensten
  • privacy- en klachtenreglement en eisen aan de medewerkers
  • doelmatigheid en efficiëntie van interne processen

De toetsing van kwaliteit gebeurt onder toeziend oog van een onafhankelijke geaccrediteerde auditor. Zo weet u zeker dat het objectief is en er geen ‘eigen vlees’ wordt gekeurd. 

Wanneer een dienstverlener is goedgekeurd, dan wordt die vermeld in het openbare Kwaliteitsregister van blikopwerk.nl. Jaarlijks worden de resultaten geactualiseerd.

Keurmerk Blik op Werk 'in aanbestedingen'.

Als gemeente wilt u dienstverleners contracteren die uw inwoners optimaal begeleiden op de arbeidsmarkt. Daarom wilt u uw aanbesteding zo inrichten dat kwalitatieve partijen zich inschrijven. En u wilt ook dat u uw contracten gemakkelijk kunt monitoren.

Dat is de reden waarom veel gemeenten de eisen van het Blik op Werk Keurmerk opnemen in hun bestek en contractmonitoring. Als u kiest voor een Blik op Werk Keurmerkhouder dan weet u zeker dat aan deze eisen wordt voldaan. Met als resultaat dat uw inwoners de beste ondersteuning krijgen om zo lang en gezond mogelijk aan het werk te gaan en te blijven.

"Wij gebruiken het Keurmerk Blik op Werk in onze aanbestedingen om 'het kaf van het koren' te kunnen scheiden.
Citaat gemeente

Er zijn vele aanbieders op de re-integratiemarkt en de soms negatieve ervaringen uit het verleden hebben ertoe geleid dat Blik op Werk jaarlijks audits uitvoert. Door deze jaarlijkse kwaliteitstoetsen zegt het Blik op Werk keurmerk ook iets over de continuïteit die de bedrijven bieden. Bedrijfjes die na een half jaar of na enkele opdrachten weer opgedoekt worden, vallen hierdoor al snel af. Het geeft bovendien duidelijkheid hoe er wordt omgegaan met klachten.

Het Blik op Werk keurmerk helpt u bij aanbestedingen. Wilt u extra eisen stellen dan kunt u deze opnemen in uw contract met de aanbieder. Dan controleert Blik op Werk in de jaarlijkse audits of aan deze extra eisen is voldaan.

Overzicht besluiten Blik op Werk Keurmerk (dienst 11) en bezwaarprocedure

De bezwaarprocedure en het overzicht van de besluiten die Blik op Werk heeft genomen ten aanzien van dienst 11 van het Keurmerk vindt u hier.