Samen werken aan
duurzame participatie

Aanmelden

U kunt via het aanmeldformulier het Keurmerk Arbeid (en Inburgeren)aanvragen.

Uw bedrijf biedt diensten aan op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Deze diensten onderscheiden zich door kwaliteit. Uw opdrachtgevers en cliënten zijn tevreden. Met het Keurmerk toont u aan dat u voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van Blik op Werk,

  • U werkt doelmatig en efficiënt;
  • U bent een kwalitatief hoogwaardige dienstverlener;
  • U komt uw afspraken na;
  • U hebt tevreden opdrachtgevers en cliënten.

Het Blik op Werk Keurmerk maakt de kwaliteit van de dienstverlening doorlopend inzichtelijk door de jaarlijkse toetsing. Een dienstverlener kan zich hiermee kwalitatief onderscheiden binnen het concurrentieveld.

Voorwaarden voor deelname

Indien u deel wenst te nemen aan het Keurmerk Arbeid en/of Inburgeren dient u een overeenkomst aan te gaan met Blik op Werk. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden Blik op Werk Keurmerk en Tevredenheidsonderzoek van toepassing. Het invullen van het aanvraagformulier of het versturen van een (e-mail)aanvraag is de eerste stap in de totstandkoming van de overeenkomst met Blik op Werk. Nadat u heeft aangegeven het Keurmerk aan te willen vragen, ontvangt u van Blik op Werk digitaal de overeenkomst, de algemene voorwaarden, de Handleiding(en) en de verwerkersovereenkomst. De overeenkomst en de verwerkersovereenkomst dient u in te vullen en terug te sturen naar Blik op Werk. De overeenkomst komt vervolgens tot stand, nadat deze door Blik op Werk geaccordeerd aan u retour is gezonden.

Om in aanmerking te komen voor het (Aspirant-)Keurmerk dienen dienstverleners aan alle normen uit de Handleiding te voldoen. Daarnaast zijn dienstverleners met het Blik op Werk Keurmerk verplicht om al hun activiteiten die vallen binnen de 12 gedefinieerde diensten van het keurmerk op te nemen in de metingen. Het is dus niet mogelijk om bijvoorbeeld alleen te kiezen voor de dienst jobcoaching, terwijl de dienstverlener ook outplacementtrajecten verzorgt. Alle normen en eisen waar u aan dient te voldoen kunt u teruglezen in de Handleiding en de algemene voorwaarden.

Aanmelden

Op het aanmeldformulier kunt u aangeven dat u graag deel wenst te nemen aan het Keurmerk Arbeid en/of het Keurmerk Inburgeren en daartoe een overeenkomst met Blik op Werk wenst aan te gaan.