Samen werken aan
duurzame participatie

Reactie Blik op Werk op vonnis kort geding Rechtbank Rotterdam: inzake Da Vinci College en gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden

In een kort geding op 18 februari j.l. heeft de rechtbank van Rotterdam geoordeeld dat een Aspirant Keurmerk inburgering van Blik op Werk uitgesloten moet worden van de aanbesteding voor de leerroutes B1 en zelfredzaamheid. De rechtbank komt tot dit oordeel omdat de gemeenten de vermelding van het Aspirant Keurmerk niet vermeld hadden in de eigen aanbesteding. De aanbestedende gemeenten eisen dat de inschrijvers in het bezit zijn van het Blik op Werk Keurmerk en dat zij dit Keurmerk de gehele contractperiode dienen te behouden. Het Aspirant Keurmerk biedt, zo stelt de rechter, geen garantie dat het definitieve Keurmerk daadwerkelijk toegekend gaat worden.

Bij Blik op Werk komen veel vragen binnen van gemeenten voor wie deze uitspraak onverwacht komt. Ook Blik op Werk is verrast over dit vonnis. Het Blik op Werk Keurmerk is een outputgericht keurmerk. Dat betekent dat alle keurmerkhouders jaarlijks, behalve middels een reguliere audit, ook beoordeeld worden op behaalde resultaten en tevredenheid. Daarom is ook het Aspirant Keurmerk geïntroduceerd; een deel van de normen en eisen is bij start te beoordelen maar de resultaat- en tevredenheidseisen kunnen pas na een jaar beoordeeld worden. Voor alle keurmerkhouders geldt dat zij ieder meetjaar opnieuw een audit en toetsing krijgen en beoordeeld worden.

Het klopt dus dat een aspirant nog geen audit heeft gehad en mogelijk nog niet alle inspecties heeft ondervonden. Dit kan een reden zijn voor gemeenten om hen (aspiranten) uit te sluiten van de aanbesteding. Een gevolg is dat gemeenten ervaren taalaanbieders uitsluiten die niet eerder binnen het Keurmerk van Blik op Werk taalonderwijs hebben gegeven ten behoeve van inburgeraars. Het Aspirant Keurmerk doet in zo'n geval niet af aan de ervaring en de kwaliteit van deze instelling. Het is aan de gemeenten zelf om deze voor- en nadelen af te wegen en in de aanbesteding expliciet te vermelden of zij wel of niet prijs stellen op inschrijving van Aspirant Keurmerkleden.