Kernactiviteiten van Blik op Werk

Keurmerk

We verlenen ons kwaliteitskeurmerk aan organisaties die met hun dienstverlening bewijzen kwaliteit te leveren om duurzame arbeidsparticipatie en inburgering te bevorderen. Keurmerkhouders bieden onafhankelijk gecontroleerde kwaliteit.
We ondersteunen Keurmerkhouders bij het transparant, zichtbaar en vindbaar maken van hun kwaliteit van dienstverlening in onze Kwaliteitsgids.

Waar het Keurmerk ooit begon bij de dienst 're-integratie', is het huidige Keurmerk met twaalf dienstverleningen verbreed naar het gehele domein van duurzame arbeidsdeelname, inclusief inburgeren.
Afnemers die op het Keurmerk letten, zijn bijvoorbeeld werkgevers, brancheorganisaties, gemeenten, verzekeraars, inburgeraars en in toenemende mate ook werkzoekenden en werkenden.

Methodisch werken

Stimuleren van het methodisch werken door het uitgeven van licenties voor bewezen methodieken rond duurzame arbeidsparticipatie, zoals de Work Ability Index. Blik op Werk is de nationale licentiehouder van de Work Ability Index en beheert de WAI-database.
Blik op Werk certificeert licentienemers voor goed gebruik van enkele methodieken die zich richten op duurzame arbeidsparticipatie. Blik op Werk maakt methodieken en gecertificeerde professionals zichtbaar en vindbaar op haar website.

Kennisdeling

Delen van kennis die bijdraagt aan de arbeidsparticipatie en inburgering van mensen. Als kennisknooppunt delen we kennis uit de wetenschap en halen data op van de werkvloer. Hierdoor verbinden we wetenschap en werkvloer met elkaar.
Het verspreiden van kennis doet Blik op Werk via bijdragen aan trainingen en opleidingen, voorlichtingsbijeenkomsten (nationaal en internationaal), publicaties, vlogs, de online kenniscommunity werkhoezithet.nl en via social media. 

Wat Blik op Werk niet doet

Blik op Werk biedt zelf geen dienstverlening of advies, dat zijn immers de kernactiviteiten van onze Keurmerkhouders en licentienemers. Blik op Werk doet zelf ook geen onderzoek. We werken samen met organisaties in binnen- en buitenland waarbij onze data wordt benut voor bijvoorbeeld benchmarking. 

Hoe werkt deze site? Opmerkingen?