Samen werken aan
duurzame participatie

Berichtgeving SZW 10 april 2020: Nieuwe informatie met betrekking tot het coronavirus en afstandsonderwijs inburgering

Doordat de periode waarin de coronamaatregelen van kracht zijn is verlengd, is er door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  na overleg met alle betrokken partijen, waaronder Blik op Werk en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een nieuw servicedocument opgesteld waarin is opgenomen hoe afstandsonderwijs in het inburgeringsonderwijs aan analfabeten kan worden vormgegeven en onder welke voorwaarden uren voor gevolgd afstandsonderwijs op urenverklaringen mogen worden opgenomen.

U kunt het servicedocument HIER downloaden. 

Houd de nieuwsberichten op Rijksoverheid.nlDUO en Blik op Werk in de gaten voor het laatste nieuws.