Samen werken aan
duurzame participatie

Blik op Werk maatregelen corona

De maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan raakt ook de werkzaamheden van Blik op Werk en haar keurmerkhouders.
Op deze pagina vindt u alle informatie met betrekking tot aanpassingen die zijn gedaan wegens deze maatregelen.

06-04-2022 - Update maatregelen corona

Maatregelen corona – update voor Keurmerkhouders inburgering 06.04.2022.

15-02-2022 - Update maatregelen corona

Maatregelen corona – update voor Keurmerkhouders inburgering 15.02.2022.

14-01-2022 - Update maatregelen corona

Maatregelen corona – update voor Keurmerkhouders inburgering 14.01.2022.

05-01-2022 - Update maatregelen corona

Maatregelen corona – update voor Keurmerkhouders inburgering 05.01.2022.

19-12-2021 - Update maatregelen corona

Maatregelen corona – update voor Keurmerkhouders inburgering 19.12.2021.

15-12-2021 - Update maatregelen corona

Maatregelen corona – update voor Keurmerkhouders inburgering 15.12.2021.

06-12-2021 - Update maatregelen corona

Maatregelen corona – update voor Keurmerkhouders inburgering 06.12.2021.

19-11-2021 - Servicedocument inburgering versie 8

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe versie van het servicedocument opgesteld naar aanleiding van de aangepaste coronamaatregelen van 12 november.

16-06-2021 - Servicedocument inburgering versie 7

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe versie van het servicedocument opgesteld. Daarnaast is er een nieuwe tijdlijn beschikbaar.

15-03-2021 - Servicedocument inburgering versie 6

Op 8 maart jl. zijn gewijzigde coronamaatregelen afgekondigd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe versie van het servicedocument opgesteld.

15-02-2021 - Servicedocument inburgering versie 5

Op 14 december jl. zijn gewijzigde coronamaatregelen afgekondigd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe versie van het servicedocument opgesteld.
Toevoeging 15 februari 2021: Er zijn gegeven de ernst van de coronasituatie geen uitzonderingen op afstandsonderwijs toegestaan. Dit betekent dat fysiek klassikaal onderwijs niet is toegestaan.

15-12-2020 - Let op: wijziging servicedocumenten afstandsonderwijs

In de huidige servicedocumenten staat vermeld dat de voorwaarden alleen gelden voor huidige contracten afgesloten vóór 1 maart 2020. De regels in de servicedocumenten gaan in op 16 maart 2020. De tussenliggende periode waarin contracten werden afgesloten, van 1 maart t/m 15 maart 2020, wordt niet benoemd.

Ter verduidelijking is besloten dat voor contracten afgesloten in de periode 1 maart 2020 t/m 15 maart 2020 dezelfde regels gelden als voor contracten afgesloten vóór 1 maart 2020. Lees de servicedocumenten aandachtig door en pas de beslisboom toe om te bepalen welke regels voor u van toepassing zijn.

03-11-2020 - Samenvatting servicedocumenten afstandsonderwijs en bijbehorende tools

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 4 versies van het servicedocument voor afstandsonderwijs opgesteld. Voor betere toepasbaarheid van geldende regels is er een overzicht gecreëerd.

15-10-2020 - Update servicedocument inburgering versie 4

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe versie van het servicedocument opgesteld. Voor zover er in servicedocument versie 4 niet wordt afgeweken van eerdere voorwaarden in het servicedocument versie 1, 2 en 3 blijven de oorspronkelijke voorwaarden gelden uit deze versies.

29-05-2020 - Berichtgeving SZW 29 mei 2020 Update: effect coronamaatregelen op inburgering

Naar aanleiding van de verkondigde versoepeling van het kabinet (per 1 juni maximaal 30 personen in een openbaar toegankelijke ruimte, op 1,5 meter afstand van elkaar) kan klassikaal inburgeringsonderwijs door private taalscholen en taalscholen die onderdeel zijn van een mbo- of ho-instelling weer opgestart worden. Vanzelfsprekend met inachtneming van de algemene RIVM basisregels zoals 1,5 meter afstand houden, gebruik openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan en mijd de spits.

04-05-2020 - Berichtgeving SZW 4 mei 2020 actualisatie over het coronavirus en afstandsonderwijs inburgering (Servicedocument 3)

De periode waarin de coronamaatregelen van het kabinet van kracht zijn, is verlengd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het servicedocument geactualiseerd. De actualisatie betreft de verlenging van de aangepaste voorwaarden voor afstandsonderwijs tot in ieder geval 20 mei 2020.

24-04-2020 - Toelichting aanwezigheidsregistratie afstandsonderwijs

De afgelopen periode hebben wij gemerkt dat veel taalscholen vragen hebben over de wijze waarop de aanwezigheidsregistratie moet worden vormgegeven bij afstandsonderwijs. Via dit bericht willen wij u hier nader over informeren.

10-04-2020 - Berichtgeving SZW 10 april 2020: Nieuwe informatie met betrekking tot het coronavirus en afstandsonderwijs inburgering

Doordat de periode waarin de coronamaatregelen van kracht zijn is verlengd, is er door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid na overleg met alle betrokken partijen, waaronder Blik op Werk en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een nieuw servicedocument opgesteld.

30-03-2020 - Conceptbijlage afstandsonderwijs

Op 24 maart jongstleden zijn richtlijnen met betrekking tot afstandsonderwijs gedurende de coronaperiode gepubliceerd. Om de inburgeringsscholen te ondersteunen bij de uitvoering stellen we hierbij een concept voor de bijlage op het contract beschikbaar.

24-03-2020 - Berichtgeving SZW 10 april 2020: Nieuwe informatie met betrekking tot het coronavirus en afstandsonderwijs inburgering

Er is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met alle betrokken partijen, waaronder Blik op Werk en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), een servicedocument opgesteld waarin is opgenomen hoe afstandsonderwijs in het inburgeringsonderwijs kan worden vormgegeven.

13-03-2020 - Berichtgeving 13 maart 2020: Informatie met betrekking tot het coronavirus

Nu er nieuwe richtlijnen zijn vanuit de regering over het zoveel mogelijk voorkomen van besmettingen met het coronavirus heeft dat ook impact op Blik op Werk, haar keurmerkhouders en licentienemers.