Samen werken aan
duurzame participatie

Update maatregelen corona 19.12.2021

Beste Keurmerkhouder,

Afgelopen woensdag, op 15 december, hebben wij u een update gestuurd over de strengere maatregelen die door het Kabinet op 26 november zijn afgekondigd. Bij het OMT en het kabinet heersen ernstige zorgen over de opkomst van de omikronvariant. De avondlockdown is naar verwachting niet genoeg om een grote besmettingsgolf tegen te houden. Om die redenen zijn op zaterdag 18 december 2021 door het kabinet opnieuw coronamaatregelen aangekondigd: Nederland  gaat per 19 december in een harde lockdown.

Wat betekent dit voor inburgeringsonderwijs?

Inburgeringsonderwijs kan fysiek geen doorgang vinden tot in ieder geval 14 januari 2022. Doordat het overheidsbeleid erop gericht is dat iedereen zo veel mogelijk thuis blijft om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen, wordt een verruiming toegestaan door het Ministerie van SZW voor de mogelijkheden van het meetellen van de uren  afstandsonderwijs voor de urenverklaring. Deze mogelijkheid wordt verruimd van maximaal 50% naar maximaal 100%. Deze verruiming is aangekondigd in de Kamerbrief (pagina 3) die op vrijdag 17 december is verstuurd. U kunt de Kamerbrief hier vinden.

Hierbij blijven wel de voorwaarden voor afstandsonderwijs gelden zoals die eerder gesteld zijn:

  • Voor analfabete cursisten geldt dat zij tenminste 48 uur fysiek onderwijs hebben gevolgd voordat de uren mogen meetellen voor de urenverklaringen.(style="color: rgb(101, 101, 101); font-family: Helvetica; font-size: 12px; text-align: center; background-color: rgb(250, 250, 250);")
  • Voor contracten voor reguliere cursisten (niet zijnde analfabeten) geldt dat er tenminste 12 uur fysiek onderwijs is gevolgd voordat de uren afstandsonderwijs mogen meetellen voor de urenverklaringen.

Zodra de specifieke richtlijnen die gelden voor inburgeringsonderwijs wijzigen brengen wij u hiervan op de hoogte.