Samen werken aan
duurzame participatie

Update maatregelen corona 14.01.2022

Naar aanleiding van de persconferentie van 14 januari 2022, sturen wij u een update over de versoepelingen van de corona-maatregelen met betrekking tot het inburgeringsonderwijs die per 17 januari 2022 in zullen gaan. 

Wat betekent dit voor inburgeringsonderwijs? 

Vanaf 17 januari mag het inburgeringsonderwijs fysiek weer doorgang vinden. Het kabinet stelt hierbij de eis dat de maatregel om 1,5 meter afstand van elkaar te houden ook in het klaslokaal geldt bij het inburgeringsonderwijs. Dat betreft het inburgeringsonderwijs dat op publieke plekken en het inburgeringsonderwijs dat op besloten plekken wordt verzorgd. Voor het inburgeringsonderwijs dat gegeven wordt op een mbo-instelling gelden de richtlijnen voor mbo-instellingen.

De verruiming voor het meetellen van de uren afstandsonderwijs blijft gelden. Deze mogelijkheid is verruimd van maximaal 50% naar maximaal 100%. Deze verruiming is opgenomen in de SZW Kamerbrief (pagina 3) die op vrijdag 17 december is verstuurd.
De voorwaarden die verbonden zijn aan het aanbieden van afstandsonderwijs, vindt u hier.

Vanzelfsprekend blijven de huidige basismaatregelen zoals vastgesteld door het RIVM om de verspreiding van corona te voorkomen ook van kracht.

Bovenstaande informatie en eerdere updates over de coronamaatregelen met betrekking tot het inburgeringsonderwijs kunt u terugvinden op Blik op Werk maatregelen corona - Blik op Werk.