Samen werken aan
duurzame participatie

Let op: wijziging servicedocumenten afstandsonderwijs

In de huidige servicedocumenten staat vermeld dat de voorwaarden alleen gelden voor huidige contracten afgesloten vóór 1 maart 2020. De regels in de servicedocumenten gaan in op 16 maart 2020. De tussenliggende periode waarin contracten werden afgesloten, van 1 maart t/m 15 maart 2020, wordt niet benoemd.

Ter verduidelijking is besloten dat voor contracten afgesloten in de periode 1 maart 2020 t/m 15 maart 2020 dezelfde regels gelden als voor contracten afgesloten vóór 1 maart 2020. Lees de servicedocumenten aandachtig door en pas de beslisboom toe om te bepalen welke regels voor u van toepassing zijn.