Samen werken aan
duurzame participatie

Samenvatting servicedocumenten afstandsonderwijs en bijbehorende tools

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 4 versies van het servicedocument voor afstandsonderwijs opgesteld. Voor betere toepasbaarheid van geldende regels is er een overzicht gecreëerd.

In onderstaand document leest u welk servicedocument voor u van toepassing is.
Het is van belang dat u eerst pagina 1 goed leest, vervolgens de beslisboom toepast en dan de juiste regels uit het voor u geldende servicedocument doorneemt.

Servicedocumenten afstandsonderwijs 1 t/m 4

Overige van toepassing zijnde documenten:

1. Advies iTTA behorende bij servicedocumenten 1 t/m 4

2. Servicedocument tool aanwezigheidsregistratie

3. Beslisboom huidige contracten en nieuwe contracten

4. Tijdlijn totstandkoming servicedocumenten afstandsonderwijs

Er is een aanvulling op de servicedocumenten. Zo gelden de regels uit de servicedocumenten nu ook voor contracten afgesloten in de periode 1 maart 2020 t/m 15 maart 2020. In de servicedocumenten staat dat het alleen geldt voor contracten afgesloten vóór 1 maart 2020, dat is met deze aanvulling uitgebreid.

Houd de nieuwsberichten op Rijksoverheid.nlDUO en Blik op Werk in de gaten voor het laatste nieuws.