Samen werken aan
duurzame participatie

Servicedocument inburgering versie 5

Op 14 december jl. zijn gewijzigde coronamaatregelen afgekondigd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe versie van het servicedocument opgesteld.

Servicedocument 5 leest u hier: Servicedocument inburgering versie 5.

De corona maatregelen zijn verlengd tot 2 maart 2021. Dat betekent dat ook de beperkende maatregelen voor het inburgeringsonderwijs worden verlengd tot 2 maart 2021. Er zijn gegeven de ernst van de coronasituatie geen uitzonderingen op afstandsonderwijs toegestaan. Dit betekent dat fysiek klassikaal onderwijs niet is toegestaan. Servicedocument 5 blijft geldig tot 2 maart 2021.

Aanvullende opmerkingen bij servicedocument 5. Een getekend contract dat vóór 16 december 2020 is aangeleverd bij DUO mag onder de volgende voorwaarden omgezet worden naar afstandsonderwijs:

1) Bij Blik op Werk (BoW) is bekend dat de betreffende taalschool afstandsonderwijs aanbiedt. Deze bekendmaking vindt plaats voordat daadwerkelijk ook afstandsonderwijs gegeven wordt. De cursusinstelling is verantwoordelijk om dit bij BoW te melden. De cursist heeft schriftelijk ingestemd met het omzetten van het contract naar afstandsonderwijs.

2) Deze toestemming wordt door de cursusinstelling op verzoek aan DUO gemeld als aanvulling op het contract van de betreffende cursist.

3) De voorwaarden voor afstandsonderwijs aan analfabete cursisten zoals vermeld in de servicedocumenten blijven gelden.

4) De uren afstandsonderwijs mogen meetellen voor de urenverklaringen (bijvoorbeeld voor de urenverklaring aantoonbaar geleverde inspanning). Er moet worden voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in de servicedocumenten.

Houd de nieuwsberichten op Rijksoverheid.nlDUO en Blik op Werk in de gaten voor het laatste nieuws.