Samen werken aan
duurzame participatie

Conceptbijlage afstandsonderwijs

Op 24 maart jongstleden zijn richtlijnen met betrekking tot afstandsonderwijs gedurende de coronaperiode gepubliceerd. Om de inburgeringsscholen te ondersteunen bij de uitvoering stellen we hierbij een concept voor de bijlage op het contract beschikbaar. Nadat deze door de inburgeringsschool is ingevuld kan deze gedeeld worden met de cursist waarna hij/zij hier digitaal akkoord op kan geven.

U kunt de conceptbijlage HIER downloaden.

Let op: Dit bestand is een hulpmiddel voor de inburgeraar en de aanbieder. Het is ook mogelijk om op een andere manier schriftelijke toestemming te krijgen voor het tijdelijk omzetten van de contracten naar afstandsonderwijs. Dit bestand is dus niet verplicht.