Samen werken aan
duurzame participatie

Berichtgeving SZW 29 mei 2020 Update: effect coronamaatregelen op inburgering

In de persconferentie van het kabinet op 19 mei jl. is bekend gemaakt dat er stap voor stap meer ruimte komt zolang het coronavirus onder controle blijft. In dit overzicht staat welke Rijksbrede maatregelen en versoepelingen per wanneer van kracht zijn.

Voor inburgeringsplichtigen verandert er ook een aantal zaken. Zo worden per 15 juni de inburgeringsexamens op de DUO toetslocaties hervat. Inburgeringsplichtigen ontvangen hierover een brief van DUO. Ook wordt een extra toetslocatie geopend. Op de DUO toetslocaties wordt rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen, zodat het afnemen van de examens op veilige wijze kan gebeuren. U leest hier meer over in de brief aan de Tweede Kamer en op de website van DUO.

Naar aanleiding van de verkondigde versoepeling van het kabinet (per 1 juni maximaal 30 personen in een openbaar toegankelijke ruimte, op 1,5 meter afstand van elkaar) kan klassikaal inburgeringsonderwijs door private taalscholen en taalscholen die onderdeel zijn van een mbo- of ho-instelling weer opgestart worden. Vanzelfsprekend met inachtneming van de algemene RIVM basisregels zoals 1,5 meter afstand houden, gebruik openbaar vervoer alleen als het echt niet anders kan en mijd de spits. Er kunnen in de noodverordeningen van de veiligheidsregio’s maatregelen staan die afwijken van de landelijke richtlijnen. Taalscholen kunnen contact opnemen met hun veiligheidsregio om te horen wat er in de noodverordening staat. Meer informatie over de veiligheidsregio’s vindt u hier. Alle taalscholen wordt geadviseerd gebruik te maken van het NRTO-protocol “Verantwoord naar een (bedrijfs-)opleiding en examen”. Elke taalschool is anders. Hoe groter de klaslokalen hoe meer mensen op 1,5 meter afstand lessen kunnen volgen. Bij een klein lokaal kunnen minder mensen op 1,5 meter lessen volgen. Maatwerk is nodig. Daarom blijft afstandsonderwijs een alternatief voor klassikaal onderwijs daar waar het knelt en blijft de versoepeling van de voorwaarden voor afstandsonderwijs voorlopig in stand zodat er ook naar combinaties kan worden gezocht van klassikaal onderwijs en afstandsonderwijs.

Meer informatie over de huidige stand van zaken leest u op de website van Blik op WerkDUO zakelijk en in de Q&A's op inburgeren.nl.

Op Rijksoverheid.nl vindt u infographics met de effecten van de coronamaatregelen op inburgering in de talen Frans, Engels, Spaans, Somalisch, Turks en Arabisch. Deze infographics zijn te downloaden in PDF. Bij wijzigingen worden de infographics aangepast.