Samen werken aan
duurzame participatie

Berichtgeving 13 maart 2020: Informatie met betrekking tot het coronavirus

Beste (aspirant) keurmerkhouders en licentienemers,

Nu er nieuwe richtlijnen zijn vanuit de regering over het zoveel mogelijk voorkomen van besmettingen met het corona virus, heeft dat ook impact op Blik op Werk, haar keurmerkhouders en licentienemers.
Inmiddels zijn er al verschillende organisaties die Blik op Werk gevraagd hebben hoe hier mee om te gaan. Natuurlijk begrijpen wij de zorgen. Echter is Blik op Werk geen deskundige op dit gebied en kan u dan ook niet voorzien van adviezen. Als keurmerkhouder bent u zelf ondernemer (en werkgever) dat betekent dus dat u in deze situatie zelf uw afwegingen dient te maken in het licht van de afgekondigde maatregelen. Voor verdere vragen over corona verwijzen wij naar de site van het RIVM.

Inburgering
We hebben vanuit meerdere inburgeringsscholen vragen ontvangen met betrekking tot het online lesgeven. Vooralsnog hebben wij vanuit DUO geen wijzigingen vernomen met betrekking tot facturatie of het meetellen van online lesuren voor een vrijstelling. Dat wil zeggen dat wanneer u ervoor kiest om online les te geven ter vervanging van klassikale lessen dat deze lessen dan niet kunnen worden meegenomen bij vrijstellingen. Deze vragen hebben we inmiddels ook doorgespeeld aan DUO en SZW en hierover wordt momenteel overlegd. Naar verwachting ontvangt u volgende week hierover meer informatie. De overige afspraken rondom e-learning, zoals vermeld in de Blik op Werk handleiding, blijven ongewijzigd.

Maatregelen en bereikbaarheid Blik op Werk
Ook Blik op werk heeft haar maatregelen moeten nemen. De meeste medewerkers werken thuis. Alleen belangrijke kleine bijeenkomsten, bijvoorbeeld in een juridische procedure gaan door. Tijdens die afspraken worden hygiënemaatregelen in acht genomen. Omdat onze medewerkers thuis werken, en vanwege het bovengemiddelde aantal oproepen, is onze helpdesk mogelijk minder goed bereikbaar. Wij willen u dan ook verzoeken om uw vragen zoveel mogelijk per e-mail te stellen.

Audits
De certificerende instellingen maken samen met de keurmerkhouder een afweging of een audit kan doorgaan. Indien dat niet mogelijk is, wordt dit per ommegaande aan Blik op Werk gemeld. Wanneer de termijn van de audit niet gehaald wordt, kunt u bij Blik op Werk toestemming vragen voor uitstel. Blik op Werk zal per geval beoordelen of deze toestemming kan worden gegeven.