Samen werken aan
duurzame participatie

Update servicedocument inburgering versie 4

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe versie van het servicedocument opgesteld. Voor zover er in servicedocument versie 4 niet wordt afgeweken van eerdere voorwaarden in het servicedocument versie 1, 2 en 3 blijven de oorspronkelijke voorwaarden gelden uit deze versies.

Belangrijkste wijzigingen in dit servicedocument versie 4 zijn:

1) Klassikaal onderwijs is vanaf 1 juni 2020 weer mogelijk. Vanzelfsprekend met inachtneming van de algemene RIVM basisregels zoals 1,5 meter afstand houden en mijd de spits.
2) Onder voorwaarden is het vanaf 15 juli 2020 toegestaan voor nieuwe contracten de uren afstandsonderwijs mee te laten tellen voor de urenverklaringen vanaf 15 juli 2020.

Er is een aanvulling op de servicedocumenten. Zo gelden de regels uit de servicedocumenten nu ook voor contracten afgesloten in de periode 1 maart 2020 t/m 15 maart 2020. In de servicedocumenten staat dat het alleen geldt voor contracten afgesloten vóór 1 maart 2020, dat is met deze aanvulling uitgebreid.

U kunt het servicedocument versie 4 HIER downloaden.
U kunt het servicedocument versie 3 HIER downloaden.
U kunt de toelichting aanwezigheidsregistratie afstandsonderwijs HIER downloaden.
U kunt het servicedocument versie 2 HIER downloaden. 
U kunt het servicedocument versie 1 HIER terugvinden. 

Ter ondersteuning heeft het ministerie van SZW een beslisboom en tijdlijn ontwikkeld. Deze kunt u gebruiken om tot de voor u geldende regels te komen.
Door op onderstaande foto's te klikken kunt u de 3 documenten downloaden.

Houd de nieuwsberichten op Rijksoverheid.nlDUO en Blik op Werk in de gaten voor het laatste nieuws.