Samen werken aan
duurzame participatie

Servicedocument 7

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe versie van het servicedocument opgesteld. Dit servicedocument is geldig met ingang van 22 juni 2021.

Servicedocument 7 leest u hier: Servicedocument inburgering versie 7

Aanvulling op servicedocument 7

Op woensdag 16 juni heeft Blik op Werk gecommuniceerd over servicedocument 7. Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid volgt een aanvulling op servicedocument 7 met de nadruk op de overgangsperiode.

De aanvulling:

Tot 13 juli 2021 is het toegestaan om een hoger percentage afstandsonderwijs dan 50% te hanteren. Die uren mogen, als aan de voorwaarden is voldaan, dan ook meetellen voor de urenverklaring. Hiermee wordt aan de cursusinstellingen indien nodig drie weken de tijd gegeven om de cursussen af te stemmen op de nieuwe richtlijn.

Scholen die geen gebruik maken van de overgangsperiode kunnen vanzelfsprekend per 22 juli 2021 fysiek lesgeven aan inburgeraars.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Vragen kunt u te allen tijde richten aan dienstverlener@blikopwerk.nl

De aanvulling op Servicedocument 7, leest u hier: Servicedocument inburgering versie 7

Tijdlijn servicedocumenten

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarnaast een bijgewerkte tijdlijn beschikbaar gesteld. Deze ziet u hieronder.
Door op onderstaande foto te klikken kunt u de tijdlijn downloaden.