Samen werken aan
duurzame participatie

Servicedocument 6

Op 8 maart jl. zijn gewijzigde coronamaatregelen afgekondigd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een nieuwe versie van het servicedocument opgesteld.

Servicedocument 6 leest u hier: Servicedocument inburgering versie 6