Samen werken aan
duurzame participatie

Update Maatregelen corona 06.12.2021

Beste Keurmerkhouder,
 
Het aantal besmettingen moet omlaag, daarom heeft het kabinet op 26 november 2021 strengere maatregelen afgekondigd. Deze maatregelen zijn op zondag 28 november om 05.00 uur ingegaan en gelden in ieder geval tot 19 december 2021. De situatie wordt op dinsdag 14 december 2021 opnieuw beoordeeld. Via deze mail informeren we u over de laatste ontwikkelingen.  
 
Blik op Werk krijgt vragen over of er na 17.00 uur wel of geen inburgeringsonderwijs gegeven worden. Hieronder vindt u het antwoord.
 
Kan er na 17.00 uur wel of geen inburgeringsonderwijs gegeven worden?
Voor inburgeringslessen geldt dat de locatie, waar deze les wordt gegeven, bepaalt of deze na 17.00 uur kunnen plaatsvinden. Inburgeringslessen vallen binnen de ‘Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19’ onder de categorie trainingen en opleidingen. Deze kunnen na 17.00 uur niet meer worden verzorgd op publieke plaatsen. Dat zijn plaatsen die voor een ieder toegankelijk zijn. Hierbij kan gedacht worden aan buurtcentra. Op onderwijsinstellingen kunnen deze activiteiten eventueel wel na 17 uur doorgang vinden. Het is daarentegen niet de bedoeling dat activiteiten, zoals trainingen en cursussen, die gewoonlijk op locaties plaatsvinden waarvoor een sluitingstijd geldt, worden verplaatst naar bijvoorbeeld onderwijsinstellingen.
 
In het Servicedocument inburgering versie 8 van 19 november 2021 leest u welke specifieke richtlijnen nog steeds gelden voor inburgeringsonderwijs. Zodra de situatie wijzigt, brengen wij u op de hoogte.