Samen werken aan
duurzame participatie

Update maatregelen corona 06.04.2022

Blik op Werk stelt u graag op de hoogte van het besluit dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft genomen over het meetellen van de uren afstandsonderwijs bij inburgering onder de Wet inburgering 2013. 

Besluit ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over afstandsonderwijs

Vanwege de beperkende Covid-19 maatregelen die tot voor kort golden, werd een tijdelijke verruiming voor het meetellen van de uren afstandsonderwijs door het ministerie van SZW toegestaan. Met het (grotendeels) afschaffen van de corona-maatregelen is de noodzaak van het in stand houden van deze regel komen te vervallen. Het ministerie van SZW heeft besloten dat met ingang van 1 juni 2022 het niet langer is toegestaan om de uren afstandsonderwijs mee te tellen voor de urenverklaringen van cursisten onder de Wet inburgering 2013. Voor hoe er wordt omgegaan met de uren afstandsonderwijs onder de Wi2021 heeft dit besluit geen gevolgen.

Contact en meer informatie

Bij vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk van Blik op Werk via dienstverlener@blikopwerk.nl of telefonisch via: 030 291 60 25. De Servicedesk is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur.