Werken aan duurzame participatie

Inclusiviteitsmeter voor werkgevers (I'M)

Het bevorderen van inclusiviteit in Nederland is alleen te bewerkstelligen door met Maatschappelijk Verantwoorde Partners (Onderwijs, Overheden en Ondernemers) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen daadwerkelijk te stimuleren. Nederland is inclusief, en wij hebben de droom om inclusiviteit verder te stimuleren, zodat niemand aan de kant blijft staan en iedereen participeert.

Wat zijn onze uitgangspunten?
De volgende tien uitgangspunten zijn de basis voor I’M en worden onderschreven door zowel Stichting Practicum als Blik op Werk: 

  • Iedereen hoort erbij, we stimuleren dat ook mensen met een beperking een betaalde baan kunnen vinden.
  • We willen draagvlak creëren onder het commerciële bedrijfsleven.
  • We willen een toevoeging zijn op het gebied van scholieren in het praktijk- en vso-onderwijs, om hen naar een baan te begeleiden en niet naar de bijstand.
  • We willen de arbeidskansen vergroten voor 50-plussers.
  • We willen aansluiten bij wat er leeft in de sectoren van de maakindustrie, de groenvoorziening, de schoonmaakbranche, maar ook bij het regionale MKB.
  • We willen werken vanuit het commerciële businessmodel, indien mogelijk ondersteund door een bank.
  • We creëren een community waarin werkgevers mensen kunnen vinden die dromen van meedoen (aansluiten bij bestaande initiatieven zoals ‘Doorzetters met Dromen’ en de Lucille Werner Foundation).
  • We bewaken de kwaliteit met samenwerkingspartners.
  • Voor de burger voor wie het even niet (meer) gaat, creëren we een vangnet.
  • Via onze methodieken zorgen we voor langdurige bestendige (arbeids-)plaatsingen voor jongeren. 

Kosten (certificering per 2 jaar) 

Aantal medewerkersI'm totaal
Minder dan 50 medewerkers€ 1.508,-
Tussen 50-99 medewerkers€ 2.110,-
Tussen 100-499 medewerkers€ 3.390,-
Tussen 500-999 medewerkers€ 4.890,-
1000 of meer medewerkers€ 6.270,-

Aanmelden

Streeft uw bedrijf er ook naar om een inclusieve werkgever te zijn, en wilt u uw bedrijf laten onderscheiden als inclusieve organisatie? Meld u dan aan! Middels deze link kunt u zich als bedrijf aanmelden voor het I'M Keurmerk.