Werken aan duurzame participatie

Inclusief Ondernemen

Als werkgever inclusief ondernemen betekent dat u werkgelegenheid biedt aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen mensen zijn met een lichamelijke of geestelijke beperking, maar ook mensen met een andere culturele, religieuze of etnische achtergrond.

Blik op Werk biedt u als partner van Stichting Practicum ondersteuning met de praktijkgerichte InclusiviteitsMeter (I'M). Door bijvoorbeeld stageplaatsen te creëren voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PRO). Maar ook door inzichtelijk te maken hoe uw bedrijf acteert op het gebied van inclusief ondernemen.

U ziet krapte op de arbeidsmarkt op u afkomen. Steeds minder mensen voor laag geschoolde arbeid. Tegelijkertijd staan er veel mensen aan de kant. Daar zijn diverse redenen voor. Natuurlijk bent u bekend met de groep die valt onder de banenafspraak. Maar wat te denken van werknemers die ziek zijn geworden en niet meer kunnen wat ze eerder konden. Voor u een grote zorg, die veel geld kan kosten.

In Nederland zijn er veel initiatieven om iedereen aan het werk te krijgen. Dat is mooi en laat zien dat het kan! De sleutel is samenwerking tussen werkgevers, gemeenten en scholen. Dat moet ook lonen voor uw bedrijf. Wanneer u kenbaar wilt maken dat u lokaal de samenwerking met PRO-, VSO-scholen en gemeenten goed op orde hebt, dan is het Certificaat InclusiviteitsMeter (I'M) de oplossing.

Bent u bereid om werknemers met een 'niet-Nederlandse' achternaam aan te nemen? Ook dat laten we zien in het I’M certificaat.

U laat uw klanten zien dat uw organisatie lokaal bijdraagt om iedereen mee te laten doen. Via  Stichting Practicum worden u gratis modellen ter beschikking gesteld om dit te realiseren. Ook kunt u bij hen voor advies terecht. Meld u aan voor een nadere kennismaking met de InclusiviteitsMeter.

Hebt u aanvullende ondersteuning nodig?

  • Om nieuwe werknemers voor wie de arbeidsmarkt wat verder op ligt 'ingewerkt' te krijgen daarvoor kunt u terecht bij Blik op Werk Keurmerkhouders met de dienst Jobcoaching.
  • Om toekomstige werknemers via een school dichtbij en op de werkplek te leren hoe het moet, daarvoor kunt u gebruik maken van PRO- en VSO-scholen die gebruik maken van het ontwikkelde model van Stichting Practicum.
  • Om uw werknemers, die door ziekte niet meer kunnen wat ze vroeger konden, te kunnen behouden,  kunnen de Blik op Werk Keurmerkhouders met expertise op het gebied van 1e en 2e Spoor Poortwachter u ondersteunen.

Een passende job voor iedereen. Ook voor diegene met meer afstand tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door 'werkplek leren'. Het maatschappelijke probleem kunnen we samen oplossen.

Hebt u vragen? Wij helpen u graag verder via onze helpdesk: 030 2916025 of I'M@blikopwerk.nl