Samen werken aan
duurzame participatie

Dienstenindeling Keurmerk Blik op Werk

Welke diensten vallen onder het Keurmerk?
Er zijn twaalf soorten dienstverleningen die onder het Keurmerk vallen. Deze dragen bij aan de doelstelling van Blik op Werk: een eerlijke kans op werk voor iedereen.

Soorten Keurmerkdiensten:

 • Scholing en opleiding
 • Fysieke en mentale behandeling of begeleiding
 • Diagnose, onderzoek en loopbaanoriëntatie
 • Organisatieadvies en onderzoek
 • Jobcoaching
 • Verzuimbegeleiding (Wet Poortwachter)
 • Outplacement
 • Toeleiden van werk naar werk (eerste en tweede spoor)
 • Toeleiden naar werk – vanuit situatie geen werk
 • Sociale activering
 • Inburgeringscursussen en duale trajecten
 • Duurzame inzetbaarheid

Klik hier voor de lijst van alle dienstverleners, die minstens één van de twaalf diensten levert.