Samen werken aan
duurzame participatie

Stavoor B.V.

Bent u nieuw in Nederland en wilt u in Nederland wonen, werken en deelnemen aan de samenleving? Dan is het nodig om de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen. Dit kunt u doen door een inburgeringscursus te volgen .

Stavoor verzorgt alle facetten van het taalonderwijs. Persoonlijke...
meer...

Bent u nieuw in Nederland en wilt u in Nederland wonen, werken en deelnemen aan de samenleving? Dan is het nodig om de Nederlandse taal te spreken en te begrijpen. Dit kunt u doen door een inburgeringscursus te volgen .

Stavoor verzorgt alle facetten van het taalonderwijs. Persoonlijke aandacht en goede begeleiding staan bij ons centraal. Wij verzorgen cursussen op maat, voor ieder niveau, in een kleine groep en voor elke leersnelheid. Als dat mogelijk is, geven we de cursussen ook bij u in de buurt.
De start van de cursussen is altijd flexibel. U kunt zich het hele jaar aanmelden. Een intakegesprek maakt deel uit van ons aanbod.

Met een inburgeringsdiploma heeft u een betere positie in de maatschappij en kunt u werken of deelnemen aan een (beroeps)opleiding. Daarnaast voldoet u met een inburgeringsdiploma direct aan de inburgeringsplicht. Wij verwelkomen u graag voor een nieuwe toekomst in Nederland!

Onderscheid met andere organisaties

inburgeren op een prettige, persoonlijke manier in groepen van maximaal 15 cursisten;
begeleiding van betrokken docenten;
flexibele instroom;
werken in uw eigen tempo;
cursussen op elk niveau;
hoog slagingspercentage.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 27-01-202327-01-2023

Blik op Werk Keurmerk

Stavoor B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
Stavoor B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Stavoor B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Stavoor B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 27-01-202327-01-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten7,6478,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2021
Download het volledige onderzoeksrapport 2020
Download het volledige onderzoeksrapport 2019

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,01--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuidoost-Brabant7.18.32810826%
Friesland8.78103429%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 1 february 2021 tot 16 december 2021.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Stavoor B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 0
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 0

Diensten

Inburgeringstraject

U kunt bij Stavoor snel instromen en u krijgt les van ervaren docenten.
Na het intakegesprek stellen we een cursuscontract op aan de hand van uw startniveau, opleiding in eigen land en studievaardigheid. Tijdens de intake vragen we samen de lening aan.
U krijgt een contract op maat en 3 dagdelen les per week (3 x 3 uur), 44 weken per jaar. U bent per week minstens 15 uur bezig met uw inburgeringstraject. Als u eerder klaar bent met de examens wordt het contract be�indigd, het traject kan ook nog verlengd worden als dat nodig is.
Stavoor zorgt ervoor dat u voldoet aan de inburgeringseisen.
Naast de examens lezen, schrijven, luisteren en spreken wordt u voorbereid op het examen Kennis van de Nederlandse Maatschappij (KNM) en Ori�ntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA).
De lesstof wordt op verschillende manieren aangeboden. De docent geeft instructie, u werkt in kleine groepjes met behulp van de docent en vrijwilligers en maakt thuis computeropdrachten.
Max. 20 cursisten per groep.

Alfabetiseringstraject

Tijdens het intakegesprek toetsen wij of u voldoende bent gealfabetiseerd in het Latijnse schrift. Misschien bent u in eigen land wel naar school geweest en kunt u uw moedertaal lezen en schrijven maar niet ons alfabet.
We regelen de lening bij DUO.
Een ervaren docent helpt u met het leren lezen en schrijven van de Nederlandse taal. Ook besteden we veel aandacht aan het spreken en luisteren zodat u met Nederlanders kunt praten.
Wanneer u niveau Alfa C heeft bereikt kunt u doorstromen naar de inburgering. Is de inburgering te moeilijk, dan helpen wij, na 600 uur school, bij het aanvragen van de leerbaarheidstoets bij DUO, waarmee u voldoet aan de inburgeringsplicht.
We geven 3 x per week les, 3 uur per les, 44 weken per jaar.
Het lesmateriaal is naast het leren lezen en schrijven gericht op het opbouwen van de woordenschat, het spreken en sociale redzaamheid.
Kunt u doorstromen naar de inburgering, dan bereiden we u voor op de examens.
Maximaal 12 cursisten per groep.

Staatsexamen

De Staatsexamens Nederlands als tweede taal (NT2) zijn de landelijke taalexamens voor anderstalige volwassenen (vanaf 17 jaar) die het Nederlands als tweede taal leren. Het Diploma Staatsexamen NT2 is een startbewijs. U kunt met het Diploma Staatsexamen NT2 laten zien dat u de Nederlandse taal voldoende beheerst om in Nederland te kunnen werken of te studeren.
Een uitgebreide intake maakt deel uit van ons aanbod. We vragen evt. samen de lening aan.
U krijgt een contract van maximaal 18 maanden en 3 dagdelen les per week (3 x 3 uur), 44 weken per jaar. U bent per week minstens 15 uur bezig met uw Staatsexamentraject. Als u eerder klaar bent wordt het contract be�indigd, het traject kan ook verlengd worden nodig.
We maken een aangepast traject als u het examen buitenland gedaan heeft.
Max. 20 cursisten per groep.

Stavoor zorgt ervoor dat u voldoet aan de inburgeringseisen.
We bereiden u voor op de Staatsexamens en maken samen met u de planning voor het aanvragen van examens.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Voor inburgeringsplichtige statushouders is dit een verplicht examen, ook als u staatsexamen NT2 doet.

Stavoor biedt een traject aan waarbij u samen met een docent/trainer in 64 uur het portfolio maakt of in een 8 bijeenkomsten het portfolio maakt, opstuurt en het examen aanvraagt.
Het portfolio bestaat uit 8 resultaatkaarten die u moet invullen. U kiest een wensberoep, vertelt over uw werk in eigen land en wat u moet doen om in uw wensberoep aan het werk te kunnen.
Het maken van een C.V., het zoeken van geschikte vacatures en het schrijven van een sollicitatiebrief horen bij dit portfolio. Waardering van uw diploma’s is mogelijk.

Zodra er 5 aanmeldingen zijn gaat een ONA-traject van start.
U kunt dit traject los inkopen en de factuur via Stavoor met uw lening betalen.

Taaltraject

Europese migranten kunnen bij ons taalcursussen volgen, een aanbod op maat wordt in overleg opgesteld.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Inburgeringsplichtige statushouders

Stavoor leidt op tot het inburgeringexamen.

Trajecten op maat: aantal maanden (op basis van vooropleiding en toetsresultaten).

Portfoliobegeleiding, examentraining.
Tevens kunnen modules ingekocht worden.

Intensieve begeleiding, gekwalificeerde docenten, flexibele instroom zorgen voor een hoog slagingspercentage en weinig uitval.

Inburgeringsbehoeftigen

Europese migranten kunnen bij ons taalcursussen volgen, een aanbod op maat wordt in overleg opgesteld.

Contact

Vestigingen

Walstraat 34, 9711 VS GRONINGEN (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Semmelweisstraat 182, 9728 NN Groningen (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Beuckelaerstraat 2, 9056 DA SINT ANNAPAROCHIE (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Almenumerweg 1 HS, 8861 KM HARLINGEN (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Barten 11, 8447 BS HEERENVEEN (route)
0854019188
inburgering@stavoor.nl

Doctor Obe postmastraat 1b, 8602 XV SNEEK (route)
0854019188
inburgering@stavoor.nl

C. van Scheltingaweg 1, 8442 EZ HEERENVEEN (route)
0854019188
inburgering@stavoor.nl

Lardinoisstraat 16, 5611 ZZ EINDHOVEN (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Penningstraat 55, 5701 MZ HELMOND (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Griffioenpark 10, 8471KP WOLVEGA (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Markt 38, 5521 AN EERSEL (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Godsacker 35, 8801 LM FRANEKER (route)
0854019188
inburgering@stavoor.nl

Betterwird 34, 9101 PB DOKKUM (route)
0854019188
inburgering@stavoor.nl

Tolberterstraat 36a, 9351 BH LEEK (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Harste 2, 8602 JX SNEEK (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Prinses Irenestraat 2, 8862 TL HARLINGEN (route)
0854019188
inburgering@stavoor.nl

Fivelpoort 1, 9902 SR Appingedam (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

De Drift 46 , 9203 GH Drachten (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

C.F. Engelhardstraat 28, 8802 XZ Franeker (route)
085-4019188
inburgering@stavoor.nl

Snekertrekweg 37/2, 8912 AA Leeuwarden (route)
085-4019188
info@stavoor.nl

Warfstraat 1, 9951 BS Winsum (route)
085-4019188
info@stavoor.nl

Stavoor B.V.

Internetadres: http://www.stavoor.nl/

Aantal werknemers: 40
Aantal vestigingen: 21
Oprichtingsjaar: 2011

6494