Samen werken aan
duurzame participatie

IMK Academy B.V.

IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, adviseert en begeleidt bij ondernemen.
Wij beoordelen het potentieel van het bedrijfsidee en de ondernemer, scholen ondernemerskennis, trainen ondernemersvaardigheden, coachen op effectief ondernemersgedrag, ondersteunen bij het opstellen van een...
meer...

IMK, Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, adviseert en begeleidt bij ondernemen.
Wij beoordelen het potentieel van het bedrijfsidee en de ondernemer, scholen ondernemerskennis, trainen ondernemersvaardigheden, coachen op effectief ondernemersgedrag, ondersteunen bij het opstellen van een ondernemingsplan, adviseren over haalbaarheid en ondersteunen bij daadwerkelijke bedrijfsuitoefening. Outplacement en Re-integratie vormt een belangrijk deel van onze werkzaamheden

Onderscheid met andere organisaties

IMK is gespecialiseerd in outplacement en re-integratie middels zelfstandig ondernemerschap en haalt goede resultaten. Wij hebben jarenlange ervaring, uitgebreide markt- en branchekennis en diepgaand inzicht in haalbaarheid. Wij zijn goed op de hoogte van relevante overheidsregelingen waaronder mogelijkheden tot het verkrijgen van financiering. Wij leveren maatwerk en werken landelijk vanuit regionale kantoren.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 25-04-202325-04-2023

Blik op Werk Keurmerk

IMK Academy B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met drie sterren
IMK Academy B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

IMK Academy B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 25-04-202325-04-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Toeleiden naar werk vanuit situatie geen werk7,5408,3

Download het volledige onderzoeksrapport 2023 / 2024
Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2019/2020

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal8,012--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond78.3156922%
Midden-Utrecht8.68.271450%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 24 april 2023 tot 16 march 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van IMK Academy B.V. .

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

Diensten

Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap

Met behulp van een vaste persoonlijke begeleider wordt door middel van individuele werkbesprekingen op maat gewerkt aan het maken van een ondernemingsplan. Aan de hand van commerciele, juridische, financiele en organisatorische aandachtspunten en uit te voeren werkopdrachten wordt concreet vorm en inhoud gegeven aan het bedrijfsidee. Wij willen komen tot een ondernemingsplan waarmee de ondernemer inzicht en houvast heeft bij de daadwerkelijke bedrijfsvoering en dat voldoet aan de eisen die daaraan door een mogelijke financier worden gesteld. Daarbij maken wij gebruik van onze markt- en branchekennis en ruime ervaring op het gebied van levensvatbaarheid.

Motivatietest

Ondernemerschap is niet voor iedereen weggelegd. Een persoon moet beschikken over de juiste persoonskenmerken voor het zelfstandig ondernemerschap om te kunnen slagen. Aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde testen worden de persoonskenmerken door IMK gerelateerd aan het ondernemerschap en het bedrijfsidee. Hierdoor ontstaat een uitgebreide visie op de motivatie en de geschiktheid c.q. ontwikkelbaarheid van de persoon voor het ondernemerschap en daarmee, zowel voor de opdrachtgever als voor de kandidaat, de zinvolheid van een re- integratietraject gericht op zelfstandig ondernemerschap.

Loopbaanadvies / onderzoek

In een individueel face-to-face gesprek wordt aandacht besteed aan de onderneming en de ondernemer. Aan de hand van uitgebreide markt- en branchekennis en ruime ervaring op het gebied van levensvatbaarheid wordt aandacht besteed aan relevante commercile, financile, juridische en organisatorische aandachtspunten van het bedrijfsidee.
Daarnaast wordt aandacht besteed aan de benodigde ondernemerscompetenties zoals motivatie, gedrag, vakbekwaamheid, ondernemerskennis en ondernemersvaardigheden alsmede de persoonlijke omstandigheden van de ondernemer in spe. Ook wordt de kandidaat voorgelicht over uitkeringsgevolgen en voorwaarden voor mogelijke overheidsfinanciering. Hierdoor ontstaat een uitgebreide visie op de zinvolheid van een re-integratietraject gericht op zelfstandig ondernemerschap, zowel voor de opdrachtgever als voor de kandidaat.

Beroeps- en functiegerichte scholing

In onze trainingen scholen wij (aspirant en gestarte) ondernemers in benodigde ondernemerskennis respectievelijk ondernemersvaardigheden.

Wij hebben 12 praktijkgerichte trainingen:
1. Ondernemersvaardigheden en marktonderzoek
2. Product-marktcombinatie
3. Financiële taakstelling
4. Presentatie
5. Commerci�le vaardigheden
6. Markt en marketing
7. Verkoopvaardigheden en acquisitie
8. Investeren en exploitatie
9. Prijsbepaling en exploitatie
10. Financi�le bedrijfsvoering
11. Zakelijke communicatie
12. Social media

In kleine groepen wordt intensief en interactief gewerkt.

De trainingen beslaan per training ��n dagdeel. De trainingen kunnen los van elkaar worden gevolgd.

De trainingen worden het gehele jaar door verzorgd op verschillende plaatsen in het land.

Nazorg na bemiddeling

Goed voorbereid van start gaan is belangrijk. Maar ook na de start is het uitermate raadzaam om een ondernemer te begeleiden.
Bewaking van de daadwerkelijke bedrijfsvoering is nodig om een onderneming te laten slagen. Actuele ontwikkelingen dienen te worden gevolgd en er dient te worden gewerkt aan verdere bedrijfsontwikkeling. IMK heeft daarin ruime ervaring, doet dat individueel met een vaste begeleider zodat deze het bedrijf en de ondernemer goed kent en beschikt over professionele hulpmiddelen. Zo wordt in de gaten gehouden of het goed gaat met een bedrijf en wat er moet gebeuren om dat zo te houden.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Werkloze vrouwen

IMK is gespecialiseerd in outplacement en re-integratie door middel van een eigen bedrijf. Jaarlijks begeleiden wij met succes en naar tevredenheid van kandidaten en opdrachtgevers vele honderden mensen
Wij hebben expertise in het beoordelen van het potentieel van een bedrijfsidee en de persoon, scholen in ondernemerskennis, trainen van ondernemersvaardigheden, coachen van ondernemersgedrag en ondersteunen bij de vervaardiging van ondernemingsplannen. Wij weten wanneer een bedrijf haalbaar is en hoe een bedrijf ook te begeleiden na de start.
Wij hebben ervaring in het werken met werkloze vrouwen omdat zelfstandig ondernemerschap een steeds meer voorkomende wens tot re-integratie is. Onze dienstverlening stemmen we dan af op de doelgroep.

Moeilijk bemiddelbaren

IMK is gespecialiseerd in outplacement en re-integratie door middel van een eigen bedrijf. Jaarlijks begeleiden wij met succes en naar tevredenheid van kandidaten en opdrachtgevers vele honderden mensen
Wij hebben expertise in het beoordelen van het potentieel van een bedrijfsidee en de persoon, scholen in
ondernemerskennis, trainen van ondernemersvaardigheden, coachen van ondernemersgedrag en ondersteunen bij de vervaardiging van ondernemingsplannen. Wij weten wanneer een bedrijf haalbaar is en hoe een bedrijf ook te begeleiden na de start.
Wij hebben ruime ervaring in het werken met moeilijk bemiddelbaren/fase-4 clinten omdat zelfstandig ondernemerschap vaak de enige mogelijk tot re-integratie is. Onze dienstverlening stemmen we dan daarop af.

Ouderen (> 55 jaar)

IMK is gespecialiseerd in outplacement en re-integratie door middel van een eigen bedrijf. Jaarlijks begeleiden wij met succes en naar tevredenheid van kandidaten en opdrachtgevers vele honderden mensen
Wij hebben expertise in het beoordelen van het potentieel van een bedrijfsidee en de persoon, scholen in ondernemerskennis, trainen van ondernemersvaardigheden, coachen van ondernemersgedrag en ondersteunen bij de vervaardiging van ondernemingsplannen. Wij weten wanneer een bedrijf haalbaar is en hoe een bedrijf ook te begeleiden na de start.
Wij hebben ervaring in het werken met ouderen (> 55 jaar) omdat zelfstandig ondernemerschap vaak de enige mogelijk tot re-integratie is. Onze dienstverlening stemmen we dan af op de doelgroep.

Allochtonen / etnische minderheden

IMK is gespecialiseerd in outplacement en re-integratie door middel van een eigen bedrijf. Jaarlijks begeleiden wij met succes en naar tevredenheid van kandidaten en opdrachtgevers vele honderden mensen
Wij hebben expertise in het beoordelen van het potentieel van een bedrijfsidee en de persoon, scholen in ondernemerskennis, trainen van ondernemersvaardigheden, coachen van ondernemersgedrag en ondersteunen bij de vervaardiging van ondernemingsplannen. Wij weten wanneer een bedrijf haalbaar is en hoe een bedrijf ook te begeleiden na de start.
Wij hebben ervaring in het werken met allochtonen/etnische minderheden omdat zelfstandig ondernemerschap een veel voorkomende wens tot re-integratie is. Onze dienstverlening stemmen we dan af op de doelgroep.

belangstellenden voor het zelfstandig ondernemerschap

IMK is gespecialiseerd in outplacement en re-integratie door middel van een eigen bedrijf. Jaarlijks begeleiden wij met succes en naar tevredenheid van kandidaten en opdrachtgevers vele honderden mensen.
Wij hebben expertise in beoordelen van het potentieel van een bedrijfsidee en de persoon, scholen in ondernemerskennis, trainen van ondernemersvaardigheden, coachen van ondernemersgedrag en ondersteunen bij de vervaardiging van ondernemingsplannen.Wij weten wanneer een bedrijf haalbaar is en hoe een bedrijf ook te begeleiden na de start.
De coaches kenmerken zich door een mens- en resultaatgerichte houding. Zij zijn minimaal hbo opgeleid en hebben verstand van en ervaring met ondernemerschap..

Contact

Vestigingen

Zeisterweg 82, 3931 MG Woudenberg (route)
Tanja Kleinhout
088 999 00 00
t.kleinhout@imk.nl

Noord Brabantlaan 265, 5652 LD Eindhoven (route)

Postweg 8, 6135 KR Sittard (route)

Lijndonk 4, 4825 BG Breda (route)

Asterweg 19 D12, 1031 HL Amsterdam (route)

IMK Academy B.V.

Internetadres: http://www.imk.nl

Aantal werknemers: 4
Aantal vestigingen: 5
Oprichtingsjaar: 1980

1182