Werken aan duurzame participatie

Gilde Educatie activiteiten B.V.

Inburgering bij Gilde Educatie.

Gilde Educatie is gelieerd aan Gilde Opleidingen. Gilde Opleidingen is het ROC van Noord- en Midden-Limburg.
Gilde Educatie biedt opleidingen aan gericht op maatschappelijke ontplooiing, arbeidsparticipatie en doorstroom naar vervolgopleidingen...
meer...

Inburgering bij Gilde Educatie.

Gilde Educatie is gelieerd aan Gilde Opleidingen. Gilde Opleidingen is het ROC van Noord- en Midden-Limburg.
Gilde Educatie biedt opleidingen aan gericht op maatschappelijke ontplooiing, arbeidsparticipatie en doorstroom naar vervolgopleidingen, staatsexamentrainingen en beroepsopleidingen.

Inburgering.
Gilde Educatie verzorgt taaltrajecten t/m niveau B2, trajecten voor alfabetisering, trajecten voor autochtonen en inburgeringstrajecten.
Al deze trajecten zijn voor werkzoekenden en werkenden, zowel als zelfmelder of als contractdeelnemer.

Onderscheid met andere organisaties

Inburgering is maatwerk bij Gilde Educatie.
Gilde Educatie biedt iedere deelnemer een opleidingstraject op maat.
De deelnemer kan binnen de opleiding, die hij volgt, op eigen niveau en in eigen tempo werken, overdag of 's avonds. De scholing zorgt ervoor dat de deelnemer beter toegerust is om te kunnen gaan werken of om te blijven werken.

Als gevolg van het aanbieden van maatwerktrajecten, is de prijs van een traject bij Gilde Educatie sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 27-02-202027-02-2020

Blik op Werk Keurmerk

Gilde Educatie activiteiten B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Gilde Educatie activiteiten B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Gilde Educatie activiteiten B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Gilde Educatie activiteiten B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 27-02-202027-02-2020

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,0228,2

Download het volledige onderzoeksrapport 2019
Download het volledige onderzoeksrapport 2018
Download het volledige onderzoeksrapport 2017

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Midden-Limburg7.78154038%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 11 february 2019 tot 16 december 2019.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Gilde Educatie activiteiten B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:nee
Instroom tijdens de cursus:ja

Opleidingsniveau en uurtarief

Opleidingsniveau's

Opleidingsniveau: AnalfabeetUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Laag opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Middelbaar opgeleidUurtarief:   € 12,50
Opleidingsniveau: Hoog opgeleidUurtarief:   € 12,50

Diensten

Training algemene beroepsvaardigheden / werkgedrag

Gilde Educatie biedt ook al enkele jaren duale trajecten taal en werk voor allochtonen. De taalhandelingen die aan de orde komen, zijn gericht op de sociale werknemersvaardigheden.
Naast de lessen NT2 kan de deelnemer een taal- of werkstageplaats krijgen.

Taal- en inburgeringstrajecten

Inburgeringstrajecten zijn maatwerktrajecten.
De kosten zijn afhankelijk van de samenstelling van het traject. Dit wordt samen met u tijdens het intake gesprek besproken. Indien nodig vindt er toetsing plaats.
De gemiddelde groepsgrootte bij analfabeten is 12 deelnemers.
De gemiddelde groepsgrootte bij de inburgeringscursussen is 16 - 18 deelnemers.
Voor het gebruik van het Open Leer Centrum, trajectbegeleiding en remedial teaching worden geen extra kosten in rekening gebracht. Voorts kunt u gebruik maken van de mogelijkheden van ons competentie centrum.
Mocht u niet de eerste keer voor alle onderdelen slagen dan kunt u kosteloos tot aan de herkansing de examentraining volgen.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Hoog opgeleiden (HBO/academisch)

Het voorbereiden op het kunnen deelnemen aan het staatsexamen NT2 programma I en II gebeurt in alle regio's.

Allochtonen / etnische minderheden

Driekwart van de werkzaamheden van Gilde Educatie richt zich al vanaf 1980 op het werken met allochtonen.
De opdrachtgevers zijn de gemeentes en soms bedrijven of reintegratiebureau's.
De inburgering maakt een belangrijk deel hiervan uit.
Gilde Educatie heeft zich gekwalificeerd met gecertificeerde docenten NT2 en gecertificeerde intakers.

Laag opgeleiden (zonder startkwalificatie)

Het aanbod van Gilde Educatie is altijd breed geweest. Een aanbod voor analfabeten, langzame leerders, gemiddelde leerder en hogeropgeleiden.

Inburgeraars zonder startkwalificatie kunnen vanaf augustus 2016 deelnemen aan een ENTREE opleiding in combinatie met een inburgeringscursus.

Inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden

Onder de doelgroepen binnen inburgeren vallen bij Gilde Educatie:

  • inburgeringsplichtige uitkeringsgerechtigden
  • inburgeringsplichtigen zonder werk of inkomen
  • asielgerechtigden
  • opvoeders
  • inburgeringsbehoeftigen
  • analfabeten
  • vrouwen

Contact

Vestigingen

Daelweg 6, 5928 NK Blerick (Venlo) (route)
Herman Keeren
088-4682458
info@gilde-educatie.nl

Bredeweg 235, 6042 GE Roermond (route)
Herman Keeren
088-4682458
info@gilde-educatie.nl

Drakesteyn 5, 6006 AG Weert (route)
Herman Keeren
088-4682458
info@gilde-educatie.nl

Internetadres: http://www.gilde-educatie.nl

Aantal werknemers: 44
Aantal vestigingen: 3
Oprichtingsjaar: 2017

5894