Samen werken aan
duurzame participatie

Basten B.V.

Welcome at Basten Trainingen!

Join us if you want to learn Dutch in Eindhoven for work & study in an interactive, effective and personal way.

Why Basten Trainingen?
-We will help you with your questions about working and studying in the Netherlands.
-Small groups or private lessons
-A...
meer...

Welcome at Basten Trainingen!

Join us if you want to learn Dutch in Eindhoven for work & study in an interactive, effective and personal way.

Why Basten Trainingen?
-We will help you with your questions about working and studying in the Netherlands.
-Small groups or private lessons
-A personal approach is guaranteed
-Tailor made courses
-Master certified and enthusiastic teachers with more than 20 years of NT2 teaching experience
(TU/e, Fontys, ROC, Philips, University of Tilburg, Uva, VU Amstserdam, Rijkswaterstaat, Gemeente Eindhoven, DHL, Dela, Aldi, Design Academy, BAS Trucks VOLVO, Dansacademie, Conservatorium etc.)
-Day and evening courses
-Practical and personal focus

We offer since 2001:
-(Intensive) language programs for all levels A1 - C1
-Z-route en B1-route
-MAP/ONA
-KNM
-State exam level I + II (Staatsexamen I + II)
-ONA (64 hours)
-Business Dutch
-Medical Dutch (AKV-toets)
-Dutch for children
-Preparation level A1, A2, B1
-Alfabetisering

Onderscheid met andere organisaties

Basten Trainingen werkt voor iedereen! Voor analfabeten en hoger opgeleide expats, gezinssmigranten en statushouders die willen werken of studeren. Iedereen is welkom.
We helpen u met uw vragen over werken en studeren in Nederland.
Basten Trainingen biedt veel persoonlijke aandacht en verdiept zich in uw leerwens. Gezamenlijk werken we in een plezierige leeromgeving. Wij stemmen inhoud, onderwijsdoelen en didactiek af op verschillende leerstijlen. We bieden interactief taalonderwijs.

minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 06-12-202306-12-2023

Blik op Werk Keurmerk

Basten B.V. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Basten B.V. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Basten B.V. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Basten B.V. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 06-12-202306-12-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,0518,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2022 / 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2021/2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2020/2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal9,01--

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Zuidoost-Brabant7.98.14712039%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 30 september 2022 tot 3 september 2023.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Basten B.V..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 16,66
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 16,66
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 16,66
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 16,66
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 12,50
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 16,66

Diensten

Staatsexamen programma I

STAATSEXAMEN NT2 – 1 (LEVEL B1)

With the right methods and knowledge we get you ready to take the State Exam I & II.
We use present examples and assignments which you will receive during the exam.

Basten Trainingen is mentioned in the brochure and the information on the State Exam NT2 level 1 can be found on www.staatexamennt2.nl. Examples of the exam are also found on this website.

http://www.cve.nl/item/staatsexamen_nederlands_als

Speaking, Listening, Reading and Writing. We'll get you ready for the exam.

Inburgeringstraject

INBURGERINGSEXAM (LEVEL A2)

If you are able to speak a little bit of Dutch, you can enter.

The course NT2 A2 focus on the language part of the naturalization program of the Dutch government (Inburgeringsexamen)

WHAT DO YOU LEARN IN 12 WEEKS, 10 HOURS PER WEEK?
Speaking, Listening, Reading & Writing from level A1 tot A2.

We offer day & evening courses. So you will be able to work & study.

Staatsexamen programma II

With the right methods and knowledge we get you ready to take the State Exam I & II.
We use present examples and assignments which you will receive during the exam.

Basten Trainingen is mentioned in the brochure and the information on the State Exam NT2 level 1 can be found on www.staatexamennt2.nl. Examples of the exam are also found on this website.

http://www.cve.nl/item/staatsexamen_nederlands_als

Speaking, Listening, Reading and Writing. We'll get you ready for the exam.

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA)

Bij Basten Trainingen kunt u werken aan uw resultaatkaarten. Wij helpen u met het invullen van de 8 resultaatkaarten. Alle kaarten samen is uw portfolio. (15 uur)

Na afloop van de lessen (24 uur) weet uw welke mogelijkheden op de Nederlandse Arbeidsmarkt u heeft. En met welk opleidingsniveau en/of werkervaring u succesvol kunt zijn in uw nieuwe baan in Nederland. We gaan uit van uw kwaliteiten en wensen. Basten Trainingen stoomt u klaar voor het sollicitatiegesprek. Dit wordt uitvoerig geoefend tijdens de lessen. U krijgt een sollicitatietraining en Nederlands op de werkvloer.

U kunt kiezen of u op eindgesprek gaat bij DUO of dat u kiest voor een ONA- training en een leer-, werkervaringsplek volgt. (64 uur)
Basten Trainingen zoekt samen met u een leer-, werkervaringsplek. We begeleiden u naar banenmarkten en gaan met u mee naar informatiebijeenkomsten op scholen. Monique Basten is zorgcoördinator en op de TU/e en was 12,5 docent Fontys Hogescholen

Nederlands op de Werkvloer

Heeft u medewerkers in (tijdelijke) dienst die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen? Vindt u de veiligheid op de werkvloer belangrijk? Wilt u dat werkinstructies eerder opgepikt worden?

Het doel van de arbeidsmarktgerichte taaltraining is dat medewerkers beter functioneren op de werkvloer.

Na afloop van de functionele taaltraining is de medewerker beter en breder inzetbaar binnen het bedrijf. De taal wordt op een praktische manier geoefend en getoetst aan de hand van situaties op de werkvloer.

Tijdens de trainingen wordt veel aandacht besteed aan het communiceren op de werkvloer.

Indien gewenst wordt gewerkt naar het landelijke erkend diploma Staatsexamen NT2 niveau I. Met dit diploma weet de werkgever dat het taalniveau voldoende is om werk op een midden- of hoger niveau te doen.

Basten Trainingen staat vermeld in de landelijke brochure cursussen en examentrainingen Staatsexamens NT2 en op de website www.staatsexamensnt2.nl. Op de website zijn ook examenvoorbeelden te vind

Alfabetiseringstraject

Basten Trainingen heeft ervaring met zowel met hoog-, middelbaar als praktisch opgeleiden.

Monique Basten is remedial teacher en in het bezit van de Master Special Educational Needs. Monique Basten is zorgcoordinator op het Summa College in Eindhoven.

Niet alleen het leren van de Nederlandse taal staat centraal, maar er wordt ook gekeken naar eventuele belemmeringen die het leren in de weg kunnen staan. Dit wordt gesignaleerd in de les.
Er wordt oplossingsgericht gewerkt. We gaan uit van de mogelijkheden van de cursist.
Empowerment staat centraal.

Taaltraject

Medical Dutch

Bent u (bijna) klaar met Staatsexamen II (B2)? En wilt u starten met uw medisch beroep in Nederland? Wij begeleiden u richting de vereiste assessmentprocedure en de beroepsinhoudelijke toets.

Er worden realistische gesprekken getraind tussen medicus en patiënt. Verstaanbaarheid wordt getraind en het herkennen van de gemoedstoestand van de patiënt. Vocabulaire, grammatica en idioom uit de medische sector wordt behandeld en er wordt aandacht geschonken aan de interculturele communicatie.

Alleen voor onderstaande beroepen:
apotheker, arts, fyshiotherapeut, psycholoog, psychotherapeut, tandarts, verpleegkundige en verloskundige.

Dutch for children

The better children are able to speak and understand the Dutch language the easier it is for them to function, fit into society. Increasing the utch language skills i sthe main goal during this course.

We offer the possibility for children to work on their school-language, Dutch expressions and increase their vocabulary compreehension. The chilren receive personal tips and tricks. This course is suitable for childreen who have been raised bi-lingual of multi-lingual.

For more information please contact basisschool De Driestam. Ask for mevrouw Lony Bert, teacher/intern begeleider.

Loopbaanbegeleiding

Job Coaching

Z-route

Basten Trainingen heeft ervaring met zowel met hoog-, middelbaar als praktisch opgeleiden. Monique Basten is remedial teacher en in het bezit van de Master Special Educational Needs. Monique Basten is zorgcoordinator op het Summa College in Eindhoven geweest. Niet alleen het leren van de Nederlandse taal staat centraal, maar er wordt ook gekeken naar eventuele belemmeringen die het leren in de weg kunnen staan. Dit wordt gesignaleerd in de les. Er wordt oplossingsgericht gewerkt. We gaan uit van de mogelijkheden van de cursist. Empowerment staat centraal en we werken cultuursensitief. De betrokken docenten werken in een veilig pedagogisch leerklimaat.

B1-route

With the right methods and knowledge we get you ready to take the State Exam I & II. We use present examples and assignments which you will receive during the exam. Basten Trainingen is mentioned in the brochure and the information on the State Exam NT2 level 1 can be found on www.staatexamennt2.nl. Examples of the exam are also found on this website. http://www.cve.nl/item/staatsexamen_nederlands_als Speaking, Listening, Reading and Writing. We'll get you ready for the exam.

Tussengroep van alfabetisering naar B1 leerbaarheidstoets

Leerbaarheidstoets niveau B1 behaald?
Maar nog onvoldoende gealfabetiseerd?

Team Basten Trainingen stoomt cursisten in 3 maanden klaar voor de B1-route.
Hiervoor zijn gegevens vanuit de PIP nodig o meen goede inschatting te kunnen maken.
Indien nodig vindt er verlenging plaats van nogmaals 3 maanden of wordt de cursist doorverwezen naar de Z-route.

Taaltraining voor AMV: Nederlands/Engels/Maatschappij

Wij bieden taaltrainingen Nederlands, Engels en Maatschappij-Oriëntatie aan voor minderjarige leerlingen die thuis horen op de ISK of op een andere school voor voortgezet onderwijs in de arbeidsmarkt regio Zuid-Oost Brabant.

Team Basten Trainingen beschikt over gekwalificeerde en bevlogen docenten die een lerarenopleiding hebben opgerond en een VOG-verklaring hebben.

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Analfabeten, Werknemers, Middelbaar- en Hogeropgeleide Expats, Gezinsmigranten, Statushouders, AMV-ers, Arbeidsmigranten

Analfabeten, Werknemers, AMV-ers, Middelbaar- en Hogeropgeleide Expats, Statushouders en Gezins- en Arbeidsmigranten.

Iedereen is welkom bij Basten Trainingen.
We gaan uit van uw mogelijkheden en leiden op richting studie en/of werk.

Onze taaltrainingen worden ook georganiseerd in-company voor internationele werknemers.

Basten Trainingen is gecertificeerd om het taalniveau van (anderstalige) medewerkers in kaart te brengen. U ontvangt een toetsrapportage en de deelnemer bij voldoende resultaat een certificaat.

We beschikken over gecertificeerde docenten Nederlands, Engels en NT2, Loopbaanbegeleiders en een Jobcoach.

Bij Stichting Ik Wil kunt u vrijwilligerswerk doen en stage lopen en voldoen aan de ONA 64-uren-norm. Stagiaires en taalvrijwilligers bieden extra lessen Nederlands aan. U kunt hier vrijblijvend aan deelnemen.

Contact

Vestigingen

Basten BV - Daumierstraat 5, 5623 EV EINDHOVEN (route)
Monique Basten
+31620998707
mbasten@bastentrainingen.nl

Basten B.V.

Internetadres: www.bastentrainingen.nl

Aantal werknemers: 12
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2001

14753