Samen werken aan
duurzame participatie

Alsare academie b.v.

Visie:
Ieder mens ontwikkelt zich al doende

De moderne samenleving, multicultureel van aard en gericht op kennis en kunde, is nadrukkelijker dan ooit in transitie en dat stelt hoge eisen aan iedereen die wil deelnemen aan deze samenleving. De voorwaarde voor een duurzaam en succesvol...
meer...

Visie:
Ieder mens ontwikkelt zich al doende

De moderne samenleving, multicultureel van aard en gericht op kennis en kunde, is nadrukkelijker dan ooit in transitie en dat stelt hoge eisen aan iedereen die wil deelnemen aan deze samenleving. De voorwaarde voor een duurzaam en succesvol functioneren in deze samenleving is dan ook een voortdurende ontwikkeling van competenties, continu leren en doen.

“Wat we moeten leren doen, leren we al doende”

Aristoteles

Missie:
Door het aanbieden van een reed palet aan trainingen op het gebied van taalverwerving, inburgering en oriëntatie op de samenleving levert de Alsare academie een zinvolle en onderscheidende bijdrage aan deze voortdurende ontwikkeling van competenties. De ontwikkeling van de aanwezige talenten en kwaliteiten van ieder individu staat hierbij centraal en vormt het startpunt voor een duurzaam en succesvol functioneren in onze moderne snel veranderende samenleving.

Onderscheid met andere organisaties

Cursisten kunnen deelnemen aan wekelijkse activiteiten op het gebied van:

  • kennismaking met diverse instanties
  • culturele uitjes
  • belangrijke kenmerken van de stad Rotterdam bezichtigen.

Wij vinden het belangrijk dat mensen zo snel als mogelijk kennis maken met vervolgopleidingen en werk. Dat doen we via onze businessclub TalentSaam.
Om hindernissen weg te nemen kunnen cursisten met al hun vragen terecht bij ons zorgkantoor WegWijs, waar getrainde consulenten hun begeleiden.
minder...

KwaliteitGecontroleerd door Blik op Werk op 31-07-202331-07-2023

Blik op Werk Keurmerk

Alsare academie b.v. is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk met vier sterren
Alsare academie b.v. heeft de volgende resultaten behaald (in vergelijking tot de normen van het Blik op Werk Keurmerk).
Download het rapport

Inspectie Toezicht in de Klas

Alsare academie b.v. werd in het kader van 'Toezicht in de Klas' door het kennisinstituut ITTA geïnspecteerd op de kwaliteit van didactiek en cursistenbegeleiding. Hieronder vindt u het bijbehorende rapport.
Bekijk het rapport

Blik op Werk Tevredenheidsonderzoek

Alsare academie b.v. neemt deel aan het Blik op Werk Tevredenheidonderzoek. Bekijk hieronder de resultaten.

TevredenheidGecontroleerd door Blik op Werk op 31-07-202331-07-2023

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Inburgeringscursussen en duale trajecten8,2528,4

Download het volledige onderzoeksrapport 2023
Download het volledige onderzoeksrapport 2022
Download het volledige onderzoeksrapport 2021

Scores van opdrachtgevers

Dienstverlening gericht op:ScoreAantal respondentenMarktgemiddelde
Totaal --

Scores per arbeidsmarktregio

ArbeidsmarktregioScoreMarktgemiddeldeAantal respondentenUitgenodigdResponse
Rijnmond8.18.3417753%
Midden-Holland8.28.499100%

Toelichting op het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Stratus Marktonderzoek (onderdeel van Panteia). Het marktgemiddelde is gebaseerd op de scores van alle bedrijven die aan het tevredenheidsonderzoek hebben meegedaan.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van 9 february 2023 tot 5 february 2024.

De tevredenheidresultaten van dit bedrijf zijn gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Blik op Werk. Het gaat hier om het oordeel van cliënten en opdrachtgevers over de kwaliteit van dienstverlening van Alsare academie b.v..

Attentie: Op deze website staan de resultaten van de officiële tevredenheidsmetingen van Blik op Werk. Stichting Blik op Werk is niet verantwoordelijk voor (onjuiste) weergave ervan door derden.

SlagingspercentageGecontroleerd door Blik op Werk

Slagingspercentages

Bekijk de slagingspercentages in de auditrapportage.

Inburgerklassen

Maximum aantal studenten per klas:11 tot 15
Gemengde niveau's in de klas:ja
Instroom tijdens de cursus:ja

Leerroute en uurtarief

Leerroute: Analfabeet (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 11,50
Leerroute: Laag opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 11,50
Leerroute: Middelbaar opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 11,50
Leerroute: Hoog opgeleid (Wet Inburgering 2013)Uurtarief:   € 11,50
Leerroute: Z-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 11,50
Leerroute: B1-route (Wet Inburgering 2021)Uurtarief:   € 11,50

Diensten

Inburgeringstraject

Alfabetiseringstraject

Staatsexamen programma I

Staatsexamen programma II

Doelgroep

Belangrijkste doelgroepen

Analfabeten

Analfabeten kunnen bij Alsare Academie terecht voor een alfabetiseringstraject, zodat aansluiting gevormd wordt op het reguliere inburgeringstraject of staatsexamentraject.

Bij voldoende kennis en vaardigheden bij de cursist kan er via afstandsonderwijs les gegeven worden.

Inburgeraars

Inburgeraars worden getoetst op taalniveau (laag, middel en hoog), waarna zij een inburgeringstraject kunnen volgen.

Bij voldoende kennis en vaardigheden bij de cursist kan er via afstandsonderwijs les gegeven worden.

Kandidaten Staatsexamen

Mensen die (veelal hoog) opgeleid zijn in hun thuisland en ambitie hebben om in Nederland door te studeren danwel op een bepaald niveau te gaan werken, kunnen bij Alsare Academie het staatsexamentraject volgen. Dit kan op niveau I of II, dit is afhankelijk van het taalniveau. Bij voldoende kennis en vaardigheden bij de cursist kan er via afstandsonderwijs les gegeven worden.

Contact

Vestigingen

Karel Doormanstraat 331, 3012GH Rotterdam (route)
Arno Vervelde
0857470067
info@alsare-academie.nl

Alsare academie b.v.

Internetadres: www.alsare-academie.nl

Aantal werknemers: 6
Aantal vestigingen: 1
Oprichtingsjaar: 2016

14794