Samen werken aan
duurzame participatie

Particulier | EigenWerkWijzer   

U bent al aan het werk of u bent op zoek naar (passend) werk.
U heeft gezondheidsbeperkingen. Dan is het soms lastig om precies te weten hoe u uw werk het beste kunt doen.

Om daarachter te komen is de EigenWerkWijzer ontwikkeld. Werk vinden en werk behouden is een grote uitdaging als u een beperking heeft. Lees hieronder meer hoe de EigenWerkWijzer u daarbij helpt.

Wat is de EigenWerkWijzer?

De EigenWerkWijzer biedt meer inzicht in wat uw mogelijkheden zijn ten aanzien van werk. U gaat voor uzelf na wat er voor nodig is om optimaal te functioneren. Met optimaal functioneren bedoelen we dat u voor langere tijd het beste uit uzelf en uw leven haalt, zonder op te branden. 

Interactief programma
De EigenWerkWijzer is een online interactief programma met voorbeelden en tips. Het bestaat uit 3 onderdelen: zelfscan, passend werk en communicatie. Ieder onderdeel bevat vragen. U hoeft ze niet allemaal te doen. Dat mag natuurlijk wel. Voor het beste effect doorloopt u alle onderdelen. U kunt tussentijds stoppen, uw gegevens blijven bewaard.

Aan het eind van elk onderdeel kunt u een samenvatting zien van uw antwoorden. U kunt ervoor kiezen deze samenvatting te delen met bijvoorbeeld een coach.

De 3 onderdelen zijn samen bij elkaar uw persoonlijke EigenWerkWijzer om optimaal te leven en te werken.

Zelfscan
U wilt graag prettig leven en werken. Maar wat kunt u aan? En wat niet? Wat geeft u energie? Welke voorzieningen heeft u nodig om optimaal te functioneren? Dat gaat u ontdekken aan de hand van de vragen in dit onderdeel.

Passend werk
Om werk te vinden en te behouden moet uw werk aansluiten bij uw opleiding en vaardigheden. Er moet een goede balans zijn tussen draagkracht (wat u aankunt) en draaglast (wat u moet doen).

De vragen in dit onderdeel gaan over wat u belangrijk vindt aan uw werk, uw werkplek en uw werkomgeving. Stap voor stap krijgt u een profiel van uw optimale situatie. En ziet u welke mogelijkheden er zijn om een passende werkplek te realiseren.

Communicatie
Met de onderdelen Zelfscan en Passend werk heeft u de basis gelegd om optimaal met uw beperkingen te leven en te werken. Welk werk u ook doet, u heeft altijd met anderen te maken. Zo nu en dan moet u het hebben over uw mogelijkheden en beperkingen en welke aanpassingen u nodig heeft om te kunnen werken.
 
In het onderdeel communicatie gaat u onderzoeken wie belang heeft bij informatie uit uw EigenWerkWijzer. En welke informatie belangrijk is en wanneer en hoe deze informatie gedeeld kan worden. Bijvoorbeeld als er afspraken moeten worden gemaakt.

Bewezen effectief
De EigenWerkWijzer is wetenschappelijk en bewezen effectief. Zij draagt bij aan zelfinzicht, zelfsturing, handelingsmogelijkheden en vertrouwen in uw eigen kunnen.

Voor wie is de EigenWerkWijzer?

De EigenWerkWijzer is voor iedereen met een arbeidsbeperking en die zijn mogelijkheden zo volledig mogelijk wil benutten. Zonder daarbij roofbouw op zichzelf te plegen.

U kunt de EigenWerkWijzer gebruiken als u al werkt maar ook als u op zoek bent naar werk.

Wat is het tarief van de EigenWerkWijzer?

Het tarief van de EigenWerkWijzer bedraagt € 64,13 incl. BTW.

U bestelt de EigenWerWijzer in onze webwinkel.
U ontvangt dan via Blik op Werk binnen 2 werkdagen een toegangscode.

Aan de slag met de EigenWerkWijzer

Met uw inlogcode kunt u hier inloggen op uw persoonlijke EigenWerkWijzer.

U kunt kiezen uit de volgende drie onderdelen met interactieve vragen:

1. Zelfscan: Wat kunt u wel en wat niet?
2. Passend Werk: Hoe ziet passend werk er voor u uit?
3. Communicatie: Wat vertelt u over uw beperkingen op het werk?

Begin met de Zelfscan
Het is logisch om te beginnen bij de Zelfscan, dan naar Passend Werk te gaan en vervolgens naar Communicatie. Antwoorden uit de Zelfscan en Passend Werk komen terug in het onderdeel
Communicatie.

Maar u bepaalt zelf. Hebt u het idee uw Zelfscan goed in beeld te hebben, dan kunt u ook direct bij Passend Werk beginnen. Het kan ook zijn dat u vooral vragen heeft rond Communicatie. In dat geval kunt u ook direct met dat onderdeel aan de slag.

De vragen
Er verschijnt steeds één vraag tegelijk op het scherm. Daarnaast staat er meer uitleg in het kader rechts naast de vraag. Zoals een toelichting, een voorbeeld of een tip. Antwoorden worden automatisch opgeslagen. Via het vragenoverzicht is duidelijk te zien welke opdrachten wel en niet gedaan zijn.

Ondertussen stoppen
U kunt helemaal zelf bepalen wanneer, waar en hoelang u met de EigenWerkWijzer bezig wilt zijn. Wat ingevuld is wordt steeds opgeslagen in het vragenoverzicht zodra u op “volgende vraag” klikt. Via het ‘vragenoverzicht’ is altijd direct te zien waar u gebleven bent. Door rechtstreeks op een vraag te klikken wordt uw persoonlijke EigenWerkWijzer weer hervat.

Resultaten
Aan het einde van het onderdeel is bij “resultaten” een samenvatting te zien van het hele onderdeel. Alle onderdelen bij elkaar geeft een overzichtelijk totaalbeeld van uw persoonlijke Zelfscan, uw persoonlijke profiel voor Passend Werk of uw persoonlijke Communicatieplan. Samen vormt dit uw persoonlijke EigenWerkWijzer om optimaal te leven en te werken.

Veranderingen in uw situatie?
Vul de EigenWerkWijzer opnieuw in!

Als uw persoonlijke situatie verandert, is het zinvol om voor uw belangrijke onderdelen nog eens opnieuw in te vullen. In dat geval raden we u aan om om het eindresultaat van de eerder ingevulde modules eerst op te slaan. Zo blijven die bewaard. Onderdelen van de EigenWerkWijzer kunnen met anderen gedeeld worden. Ook kunt u anderen om een reactie vragen.

Zelfregie
Met uw persoonlijke EigenWerkWijzer bent u in staat om te bepalen wat voor u belangrijk is. U krijgt de mogelijkheid om zoveel mogelijk zelfregie te krijgen. Tenslotte bent u uw eigen deskundige!