Werken aan duurzame participatie

Inclusief Ondernemen

Ondersteunt u als gemeente burgers met afstand tot de arbeidssmarkt, die kunnen en willen werken, in hun zoektocht naar werk en werkt u daarbij samen met het bedrijfsleven in uw regio?

Dan is het I'm Certificaat interessant voor u. Het I'M Certificaat wordt verstrekt aan gemeenten die een actief beleid voeren op basis van inclusief ondernemen en in de praktijk daadwerkelijk burgers plaatsen.

Blik op Werk biedt als partner van stichtingpracticum.nl ondersteuning met de praktijkgerichte InclusiviteitsMeter gemeenten een praktisch instrument, waarmee u de Participatiewet handen en voeten geeft. U krijgt inzicht in bedrijven binnen uw regio waar werkgelegenheid is voor mensen die binnen de participatiedoelgroep vallen. Zo kunt u uw inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker naar betaald werk in uw regio leiden.

Meld u aan voor een nadere kennismaking met de InclusiviteitsMeter.

Begin april 2018 stond het thema ‘inclusief ondernemen’ centraal in het RTL programma 'Ondernemend Nederland'. Met aandacht voor de vraag hoe ondernemers het Blik op Werk Keurmerk kunnen gebruiken. Daarnaast ziet u hoe de methodiek ‘Supported Employment’ ondernemers helpt bij het in dienst nemen en begeleiden van mensen die hun weg op de arbeidsmarkt niet vanzelfsprekend vinden.

Bekijk hier de uitzending:

Hebt u vragen? Wij helpen u graag verder via onze helpdesk: 030 2916025 of I'M@blikopwerk.nl