Werken aan duurzame participatie

Inclusief Ondernemen

Ondersteunt u als gemeente burgers met afstand tot de arbeidssmarkt, die kunnen en willen werken, in hun zoektocht naar werk en werkt u daarbij samen met het bedrijfsleven in uw regio?

Dan is het Certificaat InclusiviteitsMeter (I'M) interessant voor u. Het I'M Certificaat wordt verstrekt aan gemeenten die een actief beleid voeren op basis van inclusief ondernemen en in de praktijk daadwerkelijk burgers plaatsen.

Met de InclusiviteitsMeter biedt de Stichting Practicum gemeenten een praktisch instrument, waarmee u de Participatiewet handen en voeten geeft. U krijgt inzicht in bedrijven binnen uw regio waar werkgelegenheid is voor mensen die binnen de participatiedoelgroep vallen. Zo kunt u uw inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker naar betaald werk in uw regio leiden.

Meld u aan voor een nadere kennismaking met de InclusiviteitsMeter.

Heeft u vragen? Stichting Practicum helpt u graag verder. Telefoon 030 2916025