Samen werken aan
duurzame participatie

De Kenniscommunity

Dé kenniscommunity (www.werkhoezithet.nl) waar iedereen terecht kan met vragen en antwoorden over werk en alles daaromheen. Zoals onderwijs en zorg.

Als gemeente zoekt u inspiratie voor duurzame arbeidsdeelname, interventies en goede begeleiding van uw uitkeringsgerechtigden. Dagelijks komt over deze thema’s nieuwe informatie ter beschikking. Hoe vindt u uw weg in deze informatie?

Naast werkenden, werkzoekenden, (kleinere) werkgevers en professionals, zijn ook medewerkers van gemeenten en UWV, HR-professionals, onderzoekers, belangenbehartigers, loopbaancoaches, re-integratiebedrijven, opleiders, arbeidsrechtjuristen, bedrijfsartsen, onderzoekers, kenniscentra, patiëntenorganisaties en sociale partners actief op werkhoezithet.nl.

Zij willen kennis delen of zoeken juist naar specifieke kennis rond het thema duurzame arbeidsparticipatie. Bijvoorbeeld over re-integratie, welke aanpak werkt, scholing, uitkering, gezondheid, duurzame inzetbaarheid, functiebeperkingen en noem maar op.

Doe ook mee aan de kenniscommunity en breng uw expertise en ervaringen naar de kennisbank of het forum. Vind antwoorden op uw eigen vragen. Gebruik van werkhoezithet.nl is gratis. 

Ga naar www.werkhoezithet.nl